تاسیس مرکز جدید فناوری‌نانو در کانادا

توانمندی‌های ایالت آلبرتا در حوزه فناوری‌نانو و راهبرد منسجم این ایالت در این زمینه، بستر مناسب برای همکاری با شرکت‌های مطرح دنیا را فراهم کرده است.

ایالت آلبرتای کانادا به کانون توسعه محصولات و تحقیقات جدید تبدیل شده است.
توانمندی‌های آلبرتا در حوزه فناوری‌نانو و راهبرد منسجم این ایالت در این زمینه،
بستر مناسب برای همکاری با شرکت‌های مطرح دنیا را فراهم کرده است.
در این
راستا، مرکز توسعه محصولات میکروسکوپ الکترون هیتاچی (HEMiC) در موسسه ملی
فناوری‌نانو(NINT)، با همکاری گسترده برنامه فعالیت‌های فناوری‌نانوی صندوق
ابتکارات آلبرتا (AIF)، موسسه ملی فناوری‌نانو در کمیته تحقیقات ملی (NINT)،
دانشگاه آلبرتا (U of A) و شرکت هیتاچی، تاسیس شده است.
در چارچوب این پیشگامی،
شرکت هیتاچی با جامعه فناوری‌نانوی آلبرتا در حوزه‌های تحقیقاتی مختلف فناوری‌نانو
مشارکت کرده و اولویت اصلی آنها در این همکاری‌ها، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات است.

در این مرکز جدید، سه میکروسکوپ الکترون جدید به ارزش ۷ میلیون دلار استقرار
خواهند یافت. با این تجهیزات جدید و پیشرفته، NINT از نظر توانمندی‌های میکرسکوپ
الکترونیکی در سطح دنیا مطرح خواهد شد.
به اعتقاد مقامات محلی آلبرتا، همکاری
با پیشگامان جهانی صنعت، مانند هیتاچی، بستر مناسبی فراهم می‌کند که از طریق آن
نوآوری‌های میکروسکوپ الکترون در موسسه ملی فناوری‌نانو، به بازارهای جهانی راه
پیدا خواهند کرد.
هدف اصلی این همکاری، تسریع تجاری‌سازی نوآوری‌های
میکروسکوپ‌های NINT با استفاده از متخصصان فنی و تسهیلات توسعه محصول شرکت هیتاچی
است.