نانوالیاف هاله‌ای و تحول در صنعت داروسازی

پژوهشگران ایرانی با تولید نانوالیاف هاله‌ای عامل‌دار، تحول بزرگی در ساخت نانوالیاف‌ با مورفولوژی‌های جدید ایجاد کردند. با توجه به کاربری بسیار این مواد، این موفقیت می‌تواند زمینه‌ساز تغییری شگرف در صنایع مختلف خصوصاً صنایع داروسازی باشد.

پژوهشگران ایرانی با تولید نانوالیاف هاله‌ای عامل‌دار، تحول بزرگی در
ساخت نانوالیاف‌ با مورفولوژی‌های جدید ایجاد کردند. با توجه به کاربری بسیار این
مواد، این موفقیت می‌تواند زمینه‌ساز تغییری شگرف در صنایع مختلف خصوصاً صنایع
داروسازی باشد.
علاقه به تولید الیافی با قطر بسیار کم، از مدت‌ها پیش مورد توجه
پژوهشگران بوده است. با ظهور و بروز فناوری نانو، فرصت تولید نانوالیاف (الیافی با
قطر چند صد نانومتر) برای محققین فراهم گردیده است. نانوالیاف را می‌توان با
روش‌های مختلفی تولید کرد که از میان آنها، الکتروریسندگی یک روش ساده و ارزشمند
محسوب می‌شود. قابلیت کنترل فرآیند، امکان تنظیم ترکیب درصد محصول تولیدی و تهیه
نانوالیاف با مورفولوژی‌های گوناگون از جمله برتری‌های این روش هستند. این ویژگی‌ها
و نتایج آن سبب شده که الیاف تولیدی حاصل از این روش در حوزه‌های مختلفی همچون
الکترونیک، انتقال دارو، حسگرهای شیمیایی، مهندسی بافت، فیلتراسیون و … مورد
استفاده قرار گیرند.
محمد مدنی، محققی است که توانسته در یک تجربه پژوهشی، گروه
جدیدی از نانوالیاف هاله‌ای عامل‌دار را تولید کند. وی در این مورد گفت: «تهیه
نانوالیاف با مورفولوژی جدید از جایگاه مهمی در علوم تجربی و بویژه حوزه انتقال
دارو برخوردار است. چرا که این مواد دارای کاربردهای جدید و پتانسیل‌های کاربری
فراوانی هستند».
وی در مورد چگونگی تهیه این نانوالیاف افزود: «نانوالیاف سنتز
شده در این پژوهش از ترکیب پلیمر PEO و درخت‌سان PAMAM بدست آمده‌اند.
پلی‌اتیلن‌اکسید PEO یک پلیمر قابل کریستال شدن است و درخت‌سان PAMAM نیز قابلیت
تجمعی دارد. از سویی دیگر دی‌بلاک‌های PEO-PAMAM، در حالات مختلف (از جمله در حالت
توده) از خود، جدایی فازی نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با استفاده
از خاصیت تجمعی درخت‌سان PAMAM و خاصیت کریستال شدنPEO ، می‌توان نانوالیاف
هاله‌دار را از الکتروریسندگی محلول PEO-PAMAM  تهیه کرد. در این پژوهش ما
ابتدا پلی‌اتیلن‌اکسید را حل کرده و سپس درخت‌سان را به آن اضافه نموده‌ایم. در
پایان نیز با استفاده از سیستم الکتروریسی، این محلول را به نانوالیاف هاله‌دار
تبدیل کرده‌ایم. با توجه به اینکه، این نانوالیاف با کمک یک درخت‌سان تهیه شده‌است،
می‌تواند با گروه‌های عاملی مختلف واکنش داده و پتانسیل کاربردهای درخت‌سان
پلی‌آمید و ‌آمین و کاربردهای نانوالیاف را به‌طور هم‌زمان دارا باشد».جزئیات این
پژوهش که به عنوان بخشی از پایان‌نامه محمد مدنی و با راهنمایی دکتر ناصر شریفی
سنجانی و رسول ایرجی‌راد انجام شده، در مجله Journal of AppliedPolymer Science
(صفحات ۳۰۱۱–۳۰۰۵ ، سال ۲۰۰۹) منتشر گردیده است.