استفاده از نانولوله‌ی کربنی در نمایشگرهای شفاف و انعطاف‌‌پذیر

نمایشگرهای شفاف و انعطاف‌‌پذیر با استفاده از نانولوله‌ی کربنی

نام محصول: Invisicon® Carbon Nanotube
شرکت سازنده: Eikos ®


نام محصول: Invisicon® Carbon Nanotube
شرکت سازنده: Eikos ®
هنگام استفاده از لب‌‌تاپ، موبایل یا دستگاه‌های خودپرداز (ATM) ، اطلاعات از طریق الکترودها یا سیم‌های شفافی مشاهده می‌شود که نور از آنها عبور می‌کند. اجزای اصلی و مهم در بیشتر نمایشگرهای الکترونیکی، یک یا چند لایه‌ی شفاف هادی است. برای این منظور، در اغلب نمایشگرها از اکسید قلع ایندیوم (ITO) هادی استفاده می‌شود که بر روی یک شیشه یا فیلم پلاستیکی رسوب‌‌نشانی شده‌‌است. اما استفاده از این ماده با توجه به بازار عظیم و در حال رشد نمایشگرهای صفحه‌‌تخت، از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.

 در محصول شرکت Eikos، از نانولوله‌های کربنی به جای آن استفاده شده‌‌است. نانولوله‌های هادی مورد استفاده در این محصول، دارای نسبت طول به عرض ۱۰۰۰ به یک هستند، در نتیجه این امکان حاصل می‌شود که بتوان از مقادیر بسیار کمی از این مواد برای ایجاد قابلیت هدایت الکتریکی خوب، استفاده کرد. در عین حال، وقتی که مقادیر کمی از نانولوله کربنی به لایه‌های شفاف اضافه شود، قابلیت انتقال نور لایه‌ها تغییر قابل توجهی نمی‌کند.

 مزایای محصول

 قابلیت انعطاف پذیری/ قابلیت تحمل: لایه‌های نازک از ساختارهای کربنی هادی انعطاف پذیر، این امکان را به وجود می‌آورد تا فیلم‌های هادی شفاف و درعین حال انعطاف‌پذیر ایجاد شود.

 رنگ: چگالی نوری خنثی قابلیت چاپ: با استفاده از جوهرهای هادی، می‌توان طرح‌های مورد نظر را با استفاده از اصلاح روش‌های چاپ متداول، اعمال کرد.

 قیمت: استفاده از فرآیندهای پوشش دهی roll-to-roll دمای پایین که نیاز به فرآیند خلاء نیز ندارد، باعث می‌شود که قیمت تمام شده ساخت این نمایشگرها پایین باشد.

قابل دسترس بودن: جزء ایندیوم از اکسید قلع ایندیوم (ITO) با افزایش تقاضا و همچنین کمبود منابع لازم برای تأمین آن مواجه است، در نتیجه این عوامل باعث می‌شود که قیمت آن بالا باشد. در حالی که کربن به عنوان یکی از عناصر مطرح است که به وفور در زمین یافت می‌شود.