پیش‌بینی بازار بسته‌بندی مبتنی بر فناوری‌نانو

طبق گزارشی جدید،کل بازار بسته‌بندی مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، با استفاده از فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۸، بالغ بر ۱۳/۴ میلیارد دلار بود که انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۹ به ۲۱/۴ میلیارد دلار افزایش یابد.

با توسعه جهانی‌سازی، بسته‌بندی مواد غذایی نیازمند عمر مفید بیشتر توام با
کنترل ایمنی و کیفیت مواد غذایی با اتکا بر استانداردهای بین‌المللی است. برای رفع
این نیازها، فناوری‌نانو، فناوری‌های بسته‌بندی جدید در زمینه مواد غذایی و
نوشیدنی‌ها را ممکن می‌سازد.

کاربردهای بسته بندی مبتنی بر فناوری‌نانو بسیار
متنوع است که برخی از آنها عبارتند از: بهبود طعم، رنگ، مزه، بافت و دوام مواد
غذایی؛ افزایش جذب و ماندگاری زیستی مواد مغذی و مکمل‌های سلامتی؛ مواد جدید
بسته‌بندی مواد غذایی با بهبود خواص مکانیکی و ضد باکتری؛ و حسگرهای نانویی برای
ردیابی و کنترل وضعیت مواد غذایی طی مراحل حمل و نقل و ذخیر آنها.

طبق گزارش
جدیدی که توسط موسسه iRAP منتشر شده است، کل بازار بسته‌بندی مواد غذایی و
نوسیدنی‌ها، با استفاده از فناوری‌نانو در سال ۲۰۰۸، بالغ بر ۱۳/۴ میلیارد دلار بود
که انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۹ به ۲۱/۴ میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی
می‌شود ارزش بازار این حوزه با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۱۱/۶۵ (CAGR) درصد، تا سال
۲۰۱۴ به ۳۰/۷ میلیارد دلار افزایش یابد. بسته‌بندی فعال بیشترین سهم بازار این حوزه
را در اختیار داشته و برآورد می‌شود که این روند تا سال ۲۰۱۴ ادامه داشته باشد، به
طوری که در سال ۲۰۱۴ ارزش فروش آنها به ۳۵/۴ میلیارد دلار برسد.  همچنین ارزش
بازار بخش  بسته بندی هوشمند نیز تا سال ۲۰۱۴ به ۴۷/۲ میلیارد دلار خواهد
رسید.

نرخ رشد ترکیبی سالانه  (درصد)۲۰۰۹-۲۰۱۴

۲۰۱۴

۲۰۰۹

۲۰۰۸

 

۹٫۲۹

۴٫۳۵

۲٫۷۹

۲٫۷۴

بسته بندی فعال

۱۸٫۷

۲٫۴۷

۱٫۰۵

۱٫۰۳

بسته بندی
هوشمند

۵٫۲۳

۰٫۴۸

۰٫۳۷

۰٫۳۶

بسته بندی
کنترل‌کننده

۱۱٫۶۵

۷٫۳۰

۴٫۲۱

۴٫۱۳

کل بازار

متن کامل این گزارش ۱۰۷ صفحه‌ای به قیمت ۲۹۵۰ دلار از طریق نشانی
http://www.innoresearch.net/report_toc.aspx?id=68&pg=107&pd=7/1/2009قابل خریداری است.