شناخت فرصت‌‌های فناوری‌نانو با رویکرد کل‌نگر

شرکت تحقیقاتی GC طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده، ۵ مقاله در ۵ حوزه‌ی اصلی فناوری‌نانو یعنی: تولید، الکترونیک، انرژی، زیست‌شناسی و محیط زیست ارائه خواهد کرد.

شرکت تحقیقاتی GC (GCR)، اعلام کرده است که این شرکت مجددا به صنعت فناوری‌نانو
توجه کرده و بر شناسایی شرکت‌های کوچک و بزرگی که دارای رشد بلندمدت و کوتاه
مدتی در بین صنایع اثرگذار هستند، تمرکز خواهد کرد.

GCR علاقمند به بررسی شرکت‌هایی است که در بازار محصولات فناوری‌نانو پیشگام
بوده و انتظاردارد که فناوری‌نانو محرک اصلی رشد آتی آنها باشد.

در این راستا، این شرکت طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده، ۵ مقاله در ۵ حوزه‌ی اصلی
فناوری‌نانو یعنی: تولید، الکترونیک، انرژی، زیست‌شناسی و محیط زیست ارائه
خواهد کرد. در حال حاضر یکی از این مقاله‌ها در ۹۲ صفحه‌ منتشر شده است.

GCR در این مقاله‌ها، لیستی از شرکت‌های اصلی هر بازار را ارائه کرده و در حالی
که کل صنعت را پوشش می‌دهد، فرصت‌های تجاری خاص شناسایی شده را مطرح می‌کند.

این شرکت معتقد است که داشتن رویکرد کل‌نگر (“holistic approach”) برای پوشش
صنعت فناوری‌نانو، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با داشتن رویکرد
پورتفلیو محور (“portfolio-driven”)، بهترین فرصت‌های رشد در طی زمان، و کل بخش
فناوری را شناسایی کنند.

طی ۵ سال گذشته، فقدان شناخت فناوری‌نانو، باعث مطرح شدن این بحث شده است که
آیا فناوری‌نانو یک صنعت است یا به طور ساده یک فناوری‌نانو توانمندساز است؟ و
آیا شرکت‌های کوچک و بزرگ می‌توانند باعث نوآوری و رشد در این بخش شده و از این
طریق سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در این بخش نمایند؟

طی سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌نانو در بین دولت‌ها،
دانشگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط جهان روند صعودی داشته است. به گفته
کیم‌برلی، مشاور سرمایه‌گذاری GCR، این موسسه به دنبال این است تا از طریق تهیه
این گزارش‌ها، به سرمایه‌گذاران نهادی در شناخت بهتر فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک
کرده و به شرکت‌های آینده‌دار کمک کند تا برنامه‌های راهبردی رشد و تامین مالی
خود را تکمیل نمایند.