همکاری صنعت و دانشگا‌ه‌ در توسعه فناوری‌نانو

بر اساس مقاله‌ای که به تازگی در مجله نیویورک تایمز به چاپ رسیده است، تاثیر همکاری دانشگا‌ه‌ها و شرکت‌ها در توسعه فناوری‌نانو بررسی شده است.

بر اساس مقاله‌ای که به تازگی در مجله نیویورک تایمز (New York Times)
به چاپ رسیده است، چگونگی سرمایه‌گذاری دانشگاه‌ها در شرکت‌های نوپای فناوری‌نانو،
مراکز تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا، همکاری شرکت‌های کوچک و شرکت‌های تامین کننده
منابع مالی در این حوزه، بررسی شده است.
بر اساس مقاله مذکور، دانشگا‌ه‌ها در
فرایند توسعه فناوری‌نانو بسیار اهمیت دارند. گاهی اوقات دانشگاه‌ها به طور مستقیم،
در سهام شرکت‌های نوپا سرمایه‌گذاری می‌کنند. در مواردی نیز دانشگا‌ه‌ها با اعطای
حق لیسانس نتایج تحقیقات، و در اختیار گذاشتن تجهیزات آزمایشگاهی گران ‌قیمت خود،
از شرکت‌های نوپای فعال در حوزه فناوری‌نانو حمایت می‌کنند. همچنین برخی
دانشگا‌ه‌ها با ایجاد مراکز رشد، بستر مناسب برای توسعه محصولات و فرایندهای
فناورانه‌ی شرکت‌های کوچک را فراهم می‌کنند. چرا دانشگا‌ه‌ها منابع مالی محدود خود
را برای توسعه شرکت‌های نوپا سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ پاسخ سوال این است که مشارکت با
صنعت بخش خصوصی یکی از راهکارهای مناسب برای بهره‌برداری از پتانسیل این فناوری
نوظهور در راستای منافع عمومی است. همچنین توسعه  این حوزه نیازمند همکاری‌های
بین رشته‌ای است که این امر از طریق همکاری با دانشگا‌ه‌ها محقق می‌شود.