طرح نروژ برای مدیریت نانومواد

سازمان کنترل آلودگی کشور نروژ (SFT) ، طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن کسب و کارهای نروژی باید استفاده از نانومواد را در محصولات شیمیایی خود گزارش کنند.

سازمان کنترل آلودگی کشور نروژ (SFT) ، طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن
کسب و کارهای نروژی باید استفاده از نانومواد را در محصولات شیمیایی خود گزارش
کنند. این طرح در راستای پیشنهادهای هیات فناوری نروژ ارائه شده است.

تاکنون کشور نروژ سیستم کنترلی‌ای برای نظارت بر کاربرد نانومواد در بازار این
کشور نداشته است. برنامه SFT از کارگران، مصرف کنندگان و محیط زیست حفاظت خواهد
کرد.

کسب اطلاعات درباره نانومواد مورد استفاده در محصولات شیمیایی، به عنوان یک
موضوع مستقل در برنامه ثبت محصولات نروژ، که توسط SFT انجام می‌شود، مدنظر قرار
خواهد گرفت.

به اعتقاد دست‌اندرکان توسعه این طرح، ثبت محصولات یک ابزار ارزشمندی است که
مدیریت ایمن نانومواد را ممکن می‌سازد. در صورتی که استفاده از نانومواد در
محصولات یا فر ایندهای خاصی باعث ایجاد مشکلاتی شود، سیستم ثبت محصولات این
امکان را فراهم می‌کند که بدانیم این مواد در کجا استفاده شده‌اند و اقدامات
مناسبی برای مدیریت آنها انجام خواهد شد.

برنامه ثبت محصولات، در راستای برنامه REACH اتحادیه اروپا است. این برنامه با
جمع‌آوری اطلاعات مناسب، امکان ارزیابی ریسک نانوذرات را فراهم می‌کند. برنامه
جدید نروژ مکمل برنامه REACH است.

برنامه ثبت محصولات، به کسب ‌و‌کارها و صنعت نروژ کمک می‌کند تا با ایمنی کامل
محصولات مبتنی بر نانوذرات خود را تولید و عرضه کنند. به پیشنهاد کمیته فناوری،
اجرای این طرح توسط شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در عرصه فناوری‌نانو، اجباری
است.