استفاده از فناوری نانو در تولید هوای تازه

نام محصول: NanoFresh
شرکت سازنده: Inspiraz Technology
با ترکیب فناوری نانو و فناوری فتوکاتالیست، این محصول می‌تواند هوای تمیز، تازه و سالمی را ایجاد، بوهای بد، باکتری‌ها و آلاینده‌های کربنی فرّار (VOCs) را جذب، سپس آنها را به‌‌طور فیزیکی تجزیه کند.

نام محصول: NanoFresh

شرکت سازنده: Inspiraz Technology

با ترکیب فناوری نانو و فناوری فتوکاتالیست، این محصول می‌تواند هوای تمیز، تازه و
سالمی را ایجاد، بوهای بد، باکتری‌ها و آلاینده‌های کربنی فرّار (VOCs) را جذب، سپس
آنها را به‌‌طور فیزیکی تجزیه کند. این محصول حاوی نانوفتوکاتالیست TiO2، نانوکربن
و نانونقره است. نانوفتوکاتالیست TiO2 وقتی در معرض نور قرار می‌گیرد، به‌‌طور
شیمیایی فعال شده، آلاینده‌های کربنی را ـ که در تماس با سطح آن قرار گیرند ـ تجزیه
می‌کند. نانوکربن به جذب بوهای بد و باکتری‌ها کمک کرده، نانونقره نیز باکتری‌ها و
ویروس‌هایی را که در تماس با آن باشند، از بین می‌برد.
 

از جمله ویژگی‌های این محصول می‌توان به موارد زیر اشاره کر:
این محصول با محیط زیست سازگار است و با قرار گرفتن در مقابل نور، قابلیت استفاده‌ی
مجدد را داراست؛
بر خلاف بیشتر دستگاه‌های یونیزه‌کننده نیازمند هیچ نوع منبع نیرویی نیست؛
به‌رغم دستگاه‌های خوشبو‌کننده و تهویه‌کننده‌ی هوا، عاری از حلال و بنزن است؛
نگهداری از این محصول راحت است و تا یک سال نیز کارایی خوبی دارد؛
این محصول برای استفاده در ماشین‌‌ها، اتاق‌های خواب، حمام و دیگر محیط‌های کوچک و
بسته، مناسب است.