خودروهای درخشان‌تر با استفاده از نانوواکس

نام محصول: NanoWax
شرکت سازنده: Eagle One
بسیاری از مردم وقت زیادی را صرف تمیز کردن ماشین خود می‌کنند، ولی با این حال هنوز خراش‌ها و لکه‌هایی بر روی ماشین آنها وجود دارد که به‌راحتی برطرف نمی‌شود.

نام محصول: NanoWax

شرکت سازنده: Eagle One

بسیاری از مردم وقت زیادی را صرف تمیز کردن ماشین خود می‌کنند، ولی با این حال هنوز
خراش‌ها و لکه‌هایی بر روی ماشین آنها وجود دارد که به‌راحتی برطرف نمی‌شود. شرکت
Eagle One با ارائه‌ی محصول نانوواکس ـ که در آن از نانوذرات استفاده شده ـ موفق به
پرکردن خراش‌ها و اثرات سطحی نامناسب موجود بر روی سطح ماشین شده، آنها را پنهان
‌می‌کند؛ بنابراین بر اثر استفاده از این محصول، ماشین نور را بهتر منعکس می‌کند و
درخشندگی بهتر و بیشتری از آن ساطع می‌شود.
استفاده از فناوری نانو در این محصول باعث می‌شود تا واکس بهتر بر روی سطح ماشین
اعمال شود، همچنین در هنگام حذف آن از سطح ماشین، هیچ گونه لکه‌ی سفیدی بر روی آن
باقی نماند.