ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو

در ادامه سلسله همایش‌های دانشجویی فناوری‌نانو، ششمین همایش در تاریخ ۲۵ الی ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد.

بنا بر گزارشی که گرام اُنیل و دِ

در ادامه سلسله همایش‌های دانشجویی فناوری‌نانو، ششمین همایش در تاریخ ۲۵ الی ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد.

این همایش‌ها در راستای آشنایی بیشتر دانشجویان و سایر محققان این رشته با فعالیت های پژوهشی یکدیگر در دوره پایان نامه، تقویت بستر تبادل افکار، هم افزائی فعالیت ها و دستاوردها با یکدیگر و از همه مهمتر امکان تجاری سازی محصولات و دستاوردهای تحقیقاتی در حوزه فناوری‌نانو، برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است، فقط دانشجویانی که پرپوزال و یا پایان‌نامه آنها در کارگروه توسعه منابع انسانی (حمایت‌های تشویقی) ستاد داوری و ارتباط آن با فناوری‌نانو تأیید شده است، می توانند در این همایش شرکت کنند. این دانشجویان پایان نامه های فناوری نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد. 

برای  ثبت‌نام و ارسال مقاله به سایت www.nisc.ir  مراجعه نمایید.