تجزیه و تحلیل دوره‌های آموزشی فناوری‌نانو

در قالب گزارشی که به تازگی منتشر شده است، محتوای آموزشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی فناوری‌نانو در اروپا تجزیه و تحلیل شده است.

بنا بر گزارشی که گرام اُنیل و دِ

زمانی که یک دوره مطالعاتی جدیدی را توسعه می‌دهیم، به
دقت بررسی می‌کنیم که این دوره باید چه چیزهایی را در برداشته و چه چیزهایی
را دربر نداشته باشد. این بحث در مورد یک حوزه فناوری، مانند فناوری‌نانو
که چندرشته‌ای بوده و به سرعت در حال توسعه هست، نیز مصداق دارد.

برای تشریح این فرایند، آدیتیا سینگ، هماهنگ کننده طرح شناخت و راهنمای
دوره‌های فناوری‌نانو، با همکاری استیو دان از دانشگاه گرنفیلد، گزارشی را
منتشر کرده‌اند که در آن، آنچه که نهادهای مختلف اروپایی برای آموزش
فناوری‌نانو در سطوح تحصیلات تکمیلی انتخاب کرده‌اند، تشریح شده است. این
گزارش با عنوان «تجزیه و تحلیل دوره‌های تحصیلات تکمیلی در آموزش
فناوری‌نانوی بین‌رشته‌ای» توسط موسسه فناوری‌نانو (Institute Of
Nanotechnology) منتشر شده است.

گزارش مذکور نشان می‌دهد که در برنامه‌های آموزشی؛ رشته‌های فیزیک، شیمی و
علم مواد در مقیاس نانو، دوره‌های توسعه کارآفرینی و دوره‌های استفاده از
فناوری‌نانو برای ارتقای زندگی بشر از طریق توسعه پزشکی یا تجهیزات ذخیره
انرژی، ارائه می‌شود.

اهداف این مطالعه عبارت بودند از:

  • ارائه برنامه‌های آموزشی جدید در سطوح فوق لیسانس
    برای نهادهای مرتبط؛

  • مشارکت در بهبود مستمر برنامه‌ها و نهادهای حرفه‌ای
    درگیر در آموزش فناوری‌نانو؛ و

  • بررسی روش‌ها و اقدامات فعلی که توسط مجموعه‌های
    آموزش عالی استفاده می‌شوند.

 

محتوای آموزشی دوره‌ها، از دانش رشته‌های مختلفی مانند:
فیزیک، شیمی، زیست شناسی، مهندسی، مدیریت، فلسفه و علوم اجتماعی استنتاج
شده‌اند.