فرصت‌های بازار نوررسانی OLED

موسسه NanoMarkets به زودی گزارشی با عنوان « تجزیه و تحلیل فرصت‌های نوررسانی OLED: 2009 تا ۲۰۱۶» منتشر خواهد کرد.

موسسه NanoMarkets به زودی گزارشی با عنوان « تجزیه و
تحلیل فرصت‌های نوررسانی ۲۰۰۹ : OLED تا ۲۰۱۶» منتشر خواهد کرد. بر اساس
برنامه‌ریزی موسسه، این گزارش در سپتامبر سال جاری میلادی منتشر خواهد شد.

در این گزارش، آخرین تجزیه و تحلیل‌های بازار این حوزه ارائه شده و بررسی
شده است که اولین درآمدهای این حوزه کجا و چگونه ایجاد شده‌اند. به خاطر
وجود تعداد زیاد کسب ‌و‌کارهای جذاب در زمینه فناوری OLED، این بخش به
عنوان یک فناوری نوررسانی، در بین بخش‌های مختلف بازار الکترونیک چاپی و
ارگانیک، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

نوررسانی OLED به عنوان یک فناوری نوررسانی با کارایی انرژی بالا، منابع
مالی قابل توجهی از جانب بخش خصوصی و دولتی جذب می‌کند.

بر اساس این گزارش، بازار نوررسانی OLED و تولید آن تکامل خواهد یافت.
همچنین در این گزارش چگونگی رقابت OLED با سایر فناوری‌های نوررسانی کارا و
حالت جامد مقایسه شده است.

برخی از محورهای اصلی این گزارش عبارتند از:

  • بررسی پیشرفت‌های فنی این حوزه؛

  • تجزیه و تحلیل برنامه‌های تحقیق و توسعه در اقصی نقاط جهان؛

  • پیش‌بینی حجم و ارزش بازار نوررسانی OLED؛ و

  • ارزیابی راهبردهای بازار نقش‌آفرینان اصلی.