دیدگاه‌های مختلف در زمینه مقررات فناوری‌نانو

اعضای پارلمان اروپا، اتحادیه‌های تجاری و سازمان‌های مردم نهاد بر این باورند که برای مدیریت ریسک‌های مربوط به فناوری‌نانو به چارچوب قانونی مناسبی نیاز است و باید در مقررات فعلی تغییراتی ایجاد شود.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap در قالب گزارشی جدید، منتشر شده است. در این همایش، اتحادیه‌های تجاری اروپا، سازمان‌های مردم ‌نهاد و متخصصان دانشگاهی، ریسک‌های ایمنی، سلامت حرفه‌ای و زیست‌محیطی فناوری‌نانو را بررسی کردند. این همایش در چارچوب پروژه NanoCap (پروژه توانمندسازی در حوزه فناوری‌نانو) سازماندهی شده بود.

این گروه‌ها در عین داشتن موضع مثبتی در زمینه فناوری‌نانو، خواستار اتخاذ رویکرد ریسک احتیاطی در زمینه این فناوری نوظهور بودند. برخی از مسائل مهم مطرح شده در این همایش عبارت بودند از:

لزوم شفافیت ترکیب محصولات نانو؛

ضرورت ارائه اطلاعات مربوط به ریسک محصولات توسط صنعت در کل زنجیره تولید؛ و

مدیریت ریسک مسوولانه.

پیشگامی‌هایی مانند «کد تولید مسوولانه محصولات فناوری‌نانو»، ممکن است برای توسعه مسوولانه محصولات فناوری‌نانو، راهنمای خوبی باشد. هرچند که طبق دیدگاه اتحادیه‌های تجاری اروپا و سازمان‌های مردم ‌نهاد، کد داوطلبانه نمی‌تواند جایگزین مقررات الزام آور در این زمینه باشد.

کمیسیون اروپا از رویکرد احتیاطی حمایت کرده و به نقش صنعت در جمع‌آوری داده‌ها و ارتباطات مربوط به عناصر و نانوذرات تاکید می‌کند. همچنین به اعتقاد سازمان‌های کارگری و صنایع، مقررات موجود در رابطه با نانومواد ناکافی بوده و نیاز به اصلاح دارد.

اعضای پارلمان اروپا، اتحادیه‌های تجاری و سازمان‌های مردم نهاد بر این باورند که برای مدیریت ریسک‌های مربوط به فناوری‌نانو به چارچوب قانونی مناسبی نیاز است و باید در مقررات فعلی تغییراتی ایجاد شود. برچسب‌گذاری محصولات مبتنی بر فناوری‌نانو گام بسیار مهمی برای تدوین مقررات در این حوزه است.

متن کامل این گزارش به طور رایگان قابل دریافت است.