حمایت از تجاری‌سازی نانوالکترونیک

مسوولان شهر South Bend از شهرهای ایالت ایندیانا در ایالات متحده آمریکا، بار دیگر بر تعهد خود در حمایت از تجاری‌سازی نتایج تحقیقات مرکز اختراعات نانوالکترونیک Midwest تاکید کردند.

مسوولان شهر South Bend از شهرهای ایالت ایندیانا در ایالات متحده آمریکا، بار
دیگر بر تعهد خود در حمایت از تجاری‌سازی نتایج تحقیقات مرکز اختراعات
نانوالکترونیک (MIND) Midwest تاکید کردند. یکی از دلایل حمایت مسوولات محلی از
شرکت MIND، این است که این شرکت باعث ارتقای اقتصاد شهر و منطقه شده است.

MIND یک کنسرسیوم تحقیقاتی بخش خصوصی – دانشگاهی است که با هدایت دانشگاه Notre
Dame به دنبال توسعه نسل آتی ادوات منطقی نانومقیاس است تا آنها را جایگزین
سوییچ‌های کامپیوتری موجود کند.

این شرکت‌ یکی از چهار مرکز تحقیقاتی ملی است که توسط پیشگامی تحقیقات
نانوالکترونیک شرکت تحقیقاتی نیمه‌هادی‌ها ایجاد شده است.

شهر South Bend تاکنون یک میلیون دلار به شرکت MIND کمک کرده و متعهد شده است
تا برای تجاری‌سازی اختراعات MIND، ۵۰ میلیون دلار دیگر نیز به آن شرکت کمک
نماید.

اقدامات حمایتی مسوولین شهر South Bend برای توسعه نانوالکترونیک در این شهر
عبارتند از:

• ساخت یک پارک تحقیقاتی برای اسقرار شرکت MIND و سایر کسب و کارهای فعال در
بخش نانوالکترونیک و شرکت‌های نوپای فناوری‌محور؛

• همکاری گسترده با دانشگاه Notre Dame برای توسعه یک پارک نوآوری در Notre
Dame.