پیش‌بینی بازار جهانی نانوپزشکی

موسسه Companiesandmarkets به تازگی گزارشی منتشر کرده است که در آن بازار جهانی نانوپزشکی بر حسب میلیون دلار تجزیه و تحلیل شده است.

موسسه Companiesandmarkets به تازگی گزارشی منتشر کرده است که در آن بازار
جهانی نانوپزشکی بر حسب میلیون دلار تجزیه و تحلیل شده است. این موسسه بازار
جهانی حوزه نانوپزشکی را در بخش‌های زیر، بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است:

• دارورسانی؛

• تشخیص‌های آزمایشگاهی (In Vitro Diagnostics)؛

• تصویربرداری درون تنی؛

• زیست مواد؛ و …

در قالب این گزارش، پیش‌بینی‌های سالانه برای دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ ارائه
شده‌اند. گزارش جدید، وضعیت ۲۶۳ شرکت برتر این حوزه را نیز تجزیه و تحلیل کرده
است. تحلیل‌ها و داده‌های بازار از تحقیقات اولیه و ثانویه استخراج شده‌اند.
همچنین وضعیت شرکت‌ها نیز با استفاده از تحقیقات اینترنتی و منابع آنلاینِ
منتخب، تحلیل شده‌اند.

متن کامل این گزارش ۶۹۸ صفحه‌ای به قیمت ۳۹۵۰ دلار قابل خریداری است.