استفاده از فناوری‌نانو برای تصفیه آب

دانشگاه استرالیای جنوبی (UniSA) و شرکت SA Water ، با سرمایه‌گذاری ۵/۳ میلیون دلار و در چارچوب پروژه‌‌ای مشترک، به دنبال یافتن روش‌هایی هوشمند برای مدیریت و استفاده مجدد از آب در استرالیای جنوبی هستند.

دانشگاه استرالیای جنوبی (UniSA) و شرکت SA Water ، با سرمایه‌گذاری ۵/۳ میلیون
دلار و در چارچوب پروژه‌‌ای مشترک، به دنبال یافتن روش‌هایی هوشمند برای مدیریت
و استفاده مجدد از آب در استرالیای جنوبی هستند.

دولت ایالتی و دانشگاه UniSA، به طور رسمی این توافق نامه‌ی ۵ ساله را امضا
کردند. بر اساس این توافق‌نامه، مرکز SA Water برای مدیریت و استفاده مجدد از
آب ایجاد خواهد شد.

در حال حاضر این همکاری منجر به نتایج درخشانی در زمینه کاربردهای مدیریت آب،
با استفاده از مدل‌های شیرین کردن آب دریا با مصرف انرژی پایین و فناوری‌های
پاک، و از طریق مدل‌های بهبود یافته برای برداشت و استفاده مجدد از فاضلاب شهری
است.

این پروژه تحقیقاتی نه تنها به دنبال توسعه‌ی روش‌های مدیریت و استفاده بهتر از
منابع طبیعی آب است، بلکه به دنبال بررسی فناوری‌های جدید پیشرفته از جمله
فناوری‌نانو و روش‌های جدید فیلتراسیون است تا از طریق آنها عرضه پایدار آب در
آینده را ممکن سازد.

این مرکز تبدیل به مرکز انتقال فناوری‌ به صنعت و مکانی مناسبی برای آزمایش
نظریه‌ها و نوآوری‌های جدید در حوزه فناوری‌های نوظهور خواهد شد. بنابراین هدف
نهایی این مرکز، توسعه راهبردهای و سیستم‌های عملی و ارائه بهترین روش‌ها برای
کسب، استفاده و بازیافت آب است.

سیستم‌های تصفیه آب با مصرف انرژی پایین، فناوری‌های تصفیه پیشرفته و مبتنی بر
فناوری‌نانو از جمله تجهیزات موجود در این مرکز هستند.