استاندارد ISO/IEC17025 درپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025، در تیر ماه سال جاری، در آزمایشگاه‌های گروه‌های ‌علوم، کامپوزیت، پلیمرهای زیست سازگار، سامانه‌های نوین دارورسانی، رنگ، رزین و پوشش‌های سطح پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، استقرار یافت.

استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025، در تیر ماه سال جاری، در آزمایشگاه‌های
گروه‌های ‌علوم، کامپوزیت، پلیمرهای زیست سازگار، سامانه‌های نوین دارورسانی،
رنگ، رزین و پوشش‌های سطح پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، استقرار یافت.

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران یکی از مراکز پیشرو در زمینه استانداردسازی
فرایندها و خدمات است که در سال ۱۳۸۶ به عنوان اولین مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی
در وزات علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو ایران،
موفق به اخذ تایید صلاحیت بین‌المللی استاندارد ISO/IEC 17025 از مرجع
اعتباردهی DAP کشور آلمان برای گروه آزمایشگاه‌های مرکزی خود گردید و در حال
حاضر با حمایت شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، ضمن تلاش برای نگهداری و گسترش
سیستم مدیریت کیفیت جاری خود در آزمایشگاه‌های مرکزی، توانسته آزمایشگاه‌های
پنج گروه پژوهشی علوم، کامپوزیت، پلیمرهای زیست سازگار، سامانه‌های نوین
دارورسانی، رنگ، رزین و پوشش‌های سطح را نیز تحت پوشش استاندارد ISO/IEC 17025
قرار دهد.

لازم به توضیح است که آزمایشگاه‌های این پژوهشگاه، دارای تایید صلاحیت ملی از
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) و گواهینامه سیستم‌های مدیریت
کیفیت ISO 9001 نیز هستند.