سنتز نانوذرات اکسید آهن در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

پژوهشگران پژوهشکده مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، موفق به سنتز نانوذرات اکسید آهن به روش سل-ژل شده‌اند. این نانوذرات دارای کاربردهای متفاوتی از جمله ذخیره‌سازی هیدروژن هستند.

پژوهشگران پژوهشکده مواد پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، موفق به سنتز نانوذرات اکسید آهن به روش سل-ژل شده‌اند. این نانوذرات دارای کاربردهای متفاوتی از جمله ذخیره‌سازی هیدروژن هستند.

محققان برای رشد نانوذرات اکسید آهن، از هیدرات کلراید آهن به عنوان پیش‌ماده، استفاده نموده‌اند. برای تهیه سل مورد نیاز، نسبتی از محلول الکل آب، هیدرازین، هیدروکسید و پیش ماده مورد نظر را با نسبت‌‌های مشخص به کار برده، سپس سل‌های تولیدی را در سیستم آلتراسونیک قرار داده و واکنش به طور احیای خود به خودی انجام گرفته است. در این زمان، نانوذرات اکسید آهن در محلول حاصل رسوب کرده و ژل‌های حاصل، بعد از جداسازی، با آب مقطر و الکل شستشو و در کوره تحت عملیات حرارتی قرار گرفته‌اند. برای شناسایی ترکیبات، خواص کریستالی و میانگین اندازه نانوذرات سنتز شده از تجهیزات XRD ،SEM و اسپکتروسکوپی رامان استفاده کرده‌اند.

ایشان، در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، یکی از کاربردهای نانوذرات اکسید آهن را، ذخیره‌سازی هیدروژن دانستند و افزودند: «یکی از معضلات جدی در اقتصاد هیدروژن، ذخیره‌سازی مقرون به صرفه و مطمئن آن است. از این رو، سنتز نانوذرات اکسید آهن و سایر فلزات واسطه یکی از گزینه‌ها برای بررسی ذخیره‌سازی هیدروژن است».

جزئیات این پژوهش که به وسیله دکتر علی ریحانی با همکاری خانم سیده زهرا مرتضوی و دکتر عبدالجواد نوین‌روز انجام شده، در مجله Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry (جلد ۳۹، صفحات ۳۵–۳۱، سال ۲۰۰۹) منتشر شده است.