بررسی همگرایی فناوری‌نانو و فتوولتایک‌ها

موسسه ریسیرچ اند مارکت به تازگی گزارشی با عنوان «روندهای فتوولتایک‌ها و فناوری‌نانو و پتانسیل بازار» منتشر کرده است.

موسسه ریسیرچ اند مارکت (Research and Markets) به
تازگی گزارشی با عنوان «روندهای فتوولتایک‌ها و فناوری‌نانو و پتانسیل
بازار» منتشر کرده است. گرچه فناوری‌نانو در مراحل اولیه توسعه تحقیقات
علمی خود قرار دارد، اما توسعه مفاهیم بنیادین آن در یک دوره زمانی بلند
مدت‌تر اتفاق خواهد افتاد.

فتوولتایک‌ (PV) یک حوزه از فناوری و تحقیقات مربوط به کاربرد پیل‌های
خورشیدی در زمینه انرژی، از طریق تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به الکتریسیته
است.

به خاطر رشد فزاینده تقاضا برای منابع پاک انرژی، ساخت پیل‌های خورشیدی و
عناصر فتوولتایک‌ در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. در سال‌های
اخیر همگرایی فتوولتایک‌ها و فناوری‌نانو به طور گسترده مطرح شده است.

در این گزارش، تاثیر فناوری‌نانو بر نوآوری‌های حوزه فتوولتایک‌ها بررسی و
تجزیه و تحلیل شده است. گزارش جدید با اتکا بر مبانی فناوری‌نانو و اصول
فتوولتایک‌ها، چگونگی تاثیر فناوری‌نانو بر توسعه‌های جدید صنعت
فتوولتایک‌های خورشیدی را بررسی کرده است.

متن کامل این گزارش به قیمت ۶۱۷ یورو قابل خریداری است.