استفاده تجاری از نقاط کوانتومی درنمایشگرهای LCD

شرکت Nanoco از پیشگامان جهانی در توسعه و تولید تجاری نقاط کوانتومی، به تازگی توافق‌نامه‌ی همکاری مشترک با یکی از شرکت‌های الکترونیک اصلی ژاپن به امضا رسانده است.

شرکت Nanoco از پیشگامان جهانی در توسعه و تولید تجاری نقاط کوانتومی، به تازگی
توافق‌نامه‌ی همکاری مشترک با یکی از شرکت‌های الکترونیک اصلی ژاپن به امضا
رسانده است. در چارچوب این توافق‌نامه، دو شرکت به دنبال طراحی و توسعه نقاط
کوانتومی برای استفاده در دیود‌های نورافشان (LEDs) در تلویزیون‌های LCD هستند.

بر اساس این توافق‌نامه شرکت Nanoco از طرف ژاپنی پیش‌پرداختی را دریافت خواهد
کرد تا فعالیت تحقیقاتی خود را طی ۱۸ ماه تکمیل کند. انتظار می‌رود که در نهایت
بین این دو شرکت توافق‌نامه حق ‌لیسانس امضا شود.

ساختار این توافق‌نامه شبیه توافق‌نامه قبلی Nanoco با یکی دیگر از شرکت‌های
ژاپنی فعال در عرصه نمایشگرهای LCD و بازارهای نوررسانی عمومی است. ارزش
توافق‌نامه اول شرکت ۲/۱ میلیون دلار بوده است که در قالب پرداخت‌های توسعه
مشترک، طی ۱۲ ماه پرداخت می‌شود.

انتظار می‌رود که شرکت مذکور، توافق‌نامه‌های بیشتری را با شرکت‌های فعال در
بازار LED به امضا برساند.

استفاده از LEDها درنمایشگرهای LCD و نوررسانی عمومی، منجر به کاهش چشمگیر مصرف
انرژی می‌شود. نقاط کوانتومی در مقایسه با فسفرهای کنونی مورد استفاده برای
تولید لامپ‌های روشن دارای مزایای کلیدی‌ای بسیار زیادی هستند.

بازار LEDها یکی از حوزه‌های کلیدی‌ای است که در تجاری‌سازی، توسعه، تولید
انبوه و فناوری ساخت نقاط کوانتومی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.