استفاده از فناوری نانو برای افزایش ذخیره ی آب در خاک

نام محصول: geohumus®
شرکت: geohumus

نام محصول: geohumus®

شرکت: geohumus

 

تا امروز تقریباً ۲ میلیارد هکتار از اراضی کشاورزی و مراتع
چراگاهی (تقریباً معادل با ۱۵ درصد از سطح زمین)، در حال از بین رفتن است. ۹ میلیون
هکتار از زمین
ها کاملاً از بین رفته و دیگر
قابل استفاده نیست و هر سال نیز بین ۵ تا ۷ میلیون هکتار از زمین
های
قابل کشاورزی یا چراگاه
ها در حال از بین رفتن
است.

شرکت geohumus، برای حل
این مشکل با استفاده از فناوری نانو، محصولی ارائه کرده
‌‌است
که با استفاده از آن می
توان گیاهان جدیدی را
در زمین
های غیر قابل کشت، تولید کرد. در این
محصول هر دو عامل حفظ آب و تأمین مواد مورد نیاز گیاه، فراهم شده
‌‌است.
این محصول پلیمری است با کارایی بالا که به
وسیلهی
فرایند پلیمریزاسیون تولید شده و از مواد هیبریدی ذخیره
کنندهی
آب، پودر صخره
های آتشفشانی و سیلیکاتهای
کلوئیدی تشکیل شده
‌‌است. پودر صخرههای
آتشفشانی، مواد معدنی و عناصر مورد نیاز را به گیاه منتقل می
کنند،
در نتیجه حیات گیاه می
تواند به طور قابل
توجهی افزایش یابد. این محصول غیر سمی بوده، طول عمر آن نیز بین ۳ تا ۵ سال است.

استفاده از یک درصد از این محصول منجر به چهار برابر شدن آب در
دسترس گیاه، افزایش ۲۰ درصد رشد گیاه و افزایش ۴۰ درصد توده
های
زیستی در خاک می
شود. در شکل ۱، نمودار آب در
دسترس گیاه به هنگام استفاده از مقادیر مختلف این محصول نشان داده شده
‌‌است.
طبق اندازه
ی ریشهی
گیاه، درخت و…، می
توان این محصول را به
زمین تزریق کرد. در این حالت آب در ریشه
ی
گیاه ذخیره شده و همیشه در دسترس گیاه خواهد بود (شکل ۲). متناسب با نوع خاک (برای
مثال خاک
های شنی)، آب میتواند
در هنگام آبیاری از میان منافذ عبور کند که این امر باعث می
شود
که گیاه در اثر کمبود آب صدمه ببیند. به
‌‌دلیل
ظرفیت ذخیره
ی عالی آب در این محصول، میتوان
مقادیر زیادی آب را در خاک ذخیره کرد و دوره
های
آبیاری را به کمتر از نصف کاهش داد. این نکته به
‌‌خصوص
برای زمین
های غیر قابل کشت و رشد گیاهان در
فصول خشک
بسیار مهم است. با کاهش دورههای
آبیاری در زمین
هایی که از آب دریا برای
آبیاری استفاده می
کنند، میزان نمک موجود در
زمین
نیز کاهش خواهد یافت.

زمینههای کاربرد این
محصول

·    کشاورزی (به‌‌خصوص
در زمین
های خشک)

·    بیابان‌‌زدایی؛

·    زمینهای
گلف و مکان
های ورزشی؛

·    باغداری
تجاری (پرورش گل، گیاه و میوه)

·    فضاهای سبز شهر
و مکان
های عمومی؛

·    هتلها؛

·    کاربردهای ویژه
مثل پیست اسب
‌‌دوانی؛