ضرورت مشارکت مردم در سیاست‌گذاری فناوری‌نانو

بر اساس گزارشی جدید، سیاست‌گذاران درگیر در مدیریت فناوری‌نانو و فناوری‌های مشابه باید در یافتن راه‌هایی برای مشارکت مردم در سیاست‌گذاری فناوری‌نانو، نوآوری داشته باشند.

تصمیم‌گیری در زمینه علوم مختلف به ویژه فناوری‌های نوظهوری چون فناوری‌نانو باید
به صورت باز انجام گیرد.

گروهی از دانشگاهیان برتر اروپایی در قالب گزارشی با عنوان «طراحی پاسخ‌گویی»،
تاکید می‌کنند که فعالیت‌های کنونی مدیریتی در حوزه فناوری‌نانو، محدود به بحث‌‌های
دولتی بوده و این امر ممکن است مانند فناوری ژنتیک، به اشتباهات فاحشی منجر شود.

از آنجایی که فناوری‌نانو پتانسیل تغییر بنیادین زندگی روزمره ما را دارد، لذا
منجر به ایجاد سوالات اخلاقی و اجتماعی عمیقی می‌شود.

در حال حاضر سازمان‌ها و نهادهای مختلف بر ابهامات پیرامون اثرات بلندمدت علم و
فناوری‌نانو بر سلامت انسان و محیط زیست تمرکز کرداند. اما مطالعه‌ی جدید نشان
می‌دهد که توجه مردم بر نوع پیامدهای چنین فناوری‌هایی تمرکز دارد. عامه مردم
به دنبال توسعه مسوولانه فناوری‌های جدید هستند. اما در حال حاضر چنین اتفاقی
روی نمی‌دهد.

در مورد فناوری‌نانو، مردم علاقمند هستند تا در شکل‌دهی توسعه این فناوری
مشارکت کنند. هرچند که محافل سیاست‌گذاری تاکنون اجازه‌ مشارکت عامه مردم در
سیاست‌گذاری این حوزه را فراهم نکرده‌اند.

این گزارش برای سیاست‌گذاران درگیر در مدیریت فناوری‌نانو و فناوری‌های مشابه
پیشنهاد می‌کند تا در یافتن راه‌هایی برای مشارکت مردم در سیاست‌گذاری این
حوزه‌ها، نوآوری داشته باشند.