ناتوانی اتحادیه اروپا در استفاده از فناوری‌نانو

به اعتقاد کمیسر صنعت و شرکت‌های اتحادیه اروپا، تضمین رقابت‌پذیری آتی صنایع اروپا و رفع چالش‌های اجتماعی اصلی این قرن، مستلزم بهره‌برداری از فناوری‌های توانمندسازی چون فناوری‌نانو، زیست‌فناوری، نانوالکترونیک، مواد جدید، فتونیک و … است.

به اعتقاد کارشناسان علم و فناوری، اتحادیه اروپا باید برای توسعه و به‌کارگیری
فناوری‌های توانمندساز کلیدی‌ای (KETs) چون فناوری‌نانو، میکرو و نانوالکترونیک،
مواد پیشرفته و فتونیک در صنایع مختلف خود، تلاش‌های بیشتری انجام دهد. اصطلاح
KETs به فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که توسعه محصولات و خدمات جدید را در حوزه‌های
مختلف ممکن می‌سازند. برای مثال فناوری‌نانو باعث پیشرفت‌های خارق‌العاده در
بخش‌های سلامت، انرژی، محیط زیست و تولید شده و انتظار می‌رود که میکرو و
نانوالکترونیک نیز منجر به توسعه سیستم‌های کنترل هوشمندی شوند که توانایی
ایجاد تحول در بخش‌های انرژی، حمل و نقل، هوا-فضا و … را دارند. مواد پیشرفته‌ای
چون نانومواد نیز منجر به ایجاد بهبودهای اساسی در هوا-فضا، حمل و نقل، ساخت و
ساز و سلامت می‌شوند.اما تاکنون پتانسیل این فناوری‌ها تا حدی زیادی ناشناخته
باقی مانده است.

اتحادیه اروپا برای رفع چالش‌های پیش‌روی خود در زمینه‌هایی چون تغییرات محیطی،
پیرشدن جمعیت، امنیت انرژی و ارتباطات، به بهره‌برداری هرچه بیشتر از این
فناوری‌های توانمندساز نیاز دارد.

اتحادیه اروپا امیدوار است تا از طریق توسعه ارتباطات خود با کشورهای چین،
ایالات متحده آمریکا، ژاپن و … که سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینه KETs
انجام می‌دهند، شرایط مناسبی را برای استفاده از این فناوری‌ها در صنایع مختلف
خود به وجود آورد.

به اعتقاد کمیسر صنعت و شرکت‌های اتحادیه اروپا، تضمین رقابت‌پذیری آتی صنایع
اروپا و رفع چالش‌های اجتماعی اصلی این قرن، مستلزم بهره‌برداری از فناوری‌های
توانمندسازی چون فناوری‌نانو، زیست‌فناوری، نانوالکترونیک، مواد جدید، فتونیک و
… است. برخی از موانع توسعه آتی KETs در اتحادیه اروپا عبارتند از:

• ناکامی در بهره‌برداری کامل از نتایج پروژه‌های تحقیقاتی و تجاری‌سازی نتایج
پروژه‌های تحقیقاتی این اتحادیه در کشورهای دیگر؛

• شناخت کم عامه مردم از KETs؛

• فقدان نیروی کار خبره و ماهر؛

• فقدان همگرایی بین سیاست‌های تحقیقاتی کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا؛