راهبرد جدید EPA در زمینه نانومواد

سازمان حفاظت از محیط زیست (EPA) آمریکا به تازگی یک راهبرد تحقیقاتی جدید برای شناسایی بهتر ریسک‌های مربوط به نانومواد تولیدی برای سلامت انسان و محیط زیست طراحی و تدوین کرده است.

سازمان حفاظت از محیط زیست (EPA) آمریکا به تازگی یک راهبرد تحقیقاتی جدید برای
شناسایی بهتر ریسک‌های مربوط به نانومواد تولیدی برای سلامت انسان و محیط زیست
طراحی و تدوین کرده است.

در حال حاضر از نانومواد در محصولات مصرفی مختلف مانند کرم‌های ضدآفتاب،
محصولات آرایشی- بهداشتی و کالاهای ورزشی استفاده می‌شود.

این راهبرد نشان می‌دهد که EPA در سال‌های آتی ازچه تحقیقاتی حمایت خواهد کرد
تا از طریق آنها زمینه استفاده ایمن از کاربردهای فناوری‌نانو و محصولات حاوی
مواد نانومقیاس را فراهم کند. همچنین این راهبرد دربرگیرنده تحقیقاتی در رابطه
با روش‌های استفاده از فناوری‌نانو برای زدودن عناصر شیمیایی سمی موجود در محیط
زیست است.

نقش سازمان حفاظت از محیط زیست‌ آمریکا در بین سایر سازمان‌های فدرال این کشور،
تعیین مخاطرات بالقوه فناوری‌نانو و توسعه رویکردهایی برای کاهش یا حداقل کردن
ریسک‌های شناسایی شده در این زمینه است.

به عنوان بخشی از این راهبرد، محققان به طور جامع استفاده از نانوموادی چون
نانولوله‌های کربنی را در کالاهای ورزشی، خودرو‌ها و الکترونیک؛ و استفاده از
دی‌اکسید تیتانیوم را در رنگ‌ها، محصولات آرایشی-بهداشتی و کرم‌های ضد آفتاب
بررسی و تجزیه و تحلیل خواهند کرد.

تحقیقات EPA با استفاده از رویکرد بین رشته‌ای انجام شده و در قالب این رویکرد
تمام جنبه‌های نانومواد در محیط زیست و از بعد مصرف و تولید بررسی می‌شود.