کمیته استانداردسازی فناوری نانو، کمیته نمونه استاندارد کشور شد

همایش روز جهانی استاندارد با حضور وزیر صنایع، رئیس کمیسیون صنایع مجلس و رئیس سازمان محیط زیست در روز ۲۷ مهر در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

همایش روز جهانی استاندارد با حضور وزیر صنایع، رئیس کمیسیون صنایع مجلس و رئیس
سازمان محیط زیست در روز ۲۷ مهر در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد. در
این مراسم سخنرانی‌هایی توسط مهندس برزگری رئیس سازمان استاندارد، مهندس
محرابیان وزیر صنایع، مهندس هاشمی رئیس کمیسیون صنایع مجلس و مهندس محمدی‌زاده
رئیس سازمان محیط زیست در مورد نقش استانداردها در تولید، صادرات و واردات،
اصلاح الگوی مصرف و مقابله با تغییرات آب و هوایی ایراد شد.

در این مراسم، از ۷ واحد صنعتی برتر و ۲۲ واحد نمونه منتخب در حوزه‌های گوناگون
قدردانی شد. همچنین در این مراسم کمیته استانداردسازی فناوری نانو که با
مسئولیت ستاد ویژه توسعه فناوری فعالیت می‌کند از بین کمیته‌های فنی متناظر
سازمان استاندارد به عنوان کمیته نمونه انتخاب شده و از این کمیته قدردانی شد.