فناوری‌نانو در آرژانتین

دبیرخانه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت علم، فناوری و نوآوری کشور آرژانتین به تازگی گزارش وضعیت آماری علم و فناوری‌نانو در این کشور را منتشر کرده است.

دبیرخانه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت علم، فناوری و نوآوری کشور آرژانتین به‌تازگی گزارش وضعیت آماری علم و فناوری‌نانو در این کشور را منتشر کرده است. این گزارش حاوی اطلاعاتی راجع به شرکت‌ها، مراکز تحقیقاتی و مراکز تامین مالی فناوری‌نانو در این کشور است. در چارچوب این گزارش میزان انتشارات، تعداد پتنت‌ها و وضعیت آتی فناوری‌نانو در این کشور نیز تجزیه و تحلیل شده است.

بنیاد آرژانتینی فناوری‌نانو (FAN) تاکنون ۲۲ شرکت فناوری‌نانوی فعال را در این کشور شناسایی کرده است که وضعیت ۱۸ شرکت در گزارش اخیر بررسی شده است. همچنین ۲۷ سازمان تحقیقاتی فعال در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌نانو نیز شناسایی شده‌اند.

تامین مالی فناوری‌نانو در کشور آرژانتین از طریق صندوق فناوری آرژانتین (FONTAR) صورت می‌گیرد. این صندوق بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ مبلغ ۸/۳ میلیون پزو به ۱۲ پروژه فناوری‌نانو اختصاص داده است. همچنین بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ از طریق صندوق تحقیقات علمی و فناورانه (FONCYT)، حدود ۷/۱۷ میلیون پزو به ۱۰۳ پروژه فناوری‌نانو اختصاص یافته است.

بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ تعداد انتشارات فناوری‌نانو از ۳ درصد به ۴ درصد مجموع کل انتشارات علمی در آرژانتین افزایش یافته است. طی همین دوره، تعداد سازمان‌های فعال در تحقیقات فناوری‌نانو نیز از ۴۳ سازمان به ۶۷ سازمان افزایش یافته و میزان همکاری بین آنها نیز به شدت افزایش یافته است.

بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ تعداد ۵۰ پتنت فناوری‌نانو در آرژانتین ثبت شده‌اند که ۳۵ درصد آنها از طرف متقاضیان آمریکایی و ۹ درصد نیز توسط متقاضیان آرژانتینی ارائه شده است.

همچنین ۸۰ درصد این پتنت‌ها توسط شرکت‌ها، ۱۶ درصد توسط مراکز تحقیقاتی و ۴ درصد نیز توسط دانشگاه‌ها ثبت شده‌اند. به‌علاوه ۴۷ درصد پتنت‌ها در زمینه کالا‌های واسطه‌ای فناوری‌نانو، ۳۱ در زمینه محصولات نهایی فناوری‌نانو و ۲۲ درصد نیز در زمینه نانومواد بوده‌اند.