ضروریت مدیریت ریسک فناوری‌نانو

اداره محیط زیست اروپا (EEB) به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که در آن ساختارهای مدیریتی لازم برای توسعه و استفاده ایمن از فناوری‌نانو بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

اداره محیط زیست اروپا (EEB) به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که در آن ساختارهای مدیریتی لازم برای توسعه و استفاده ایمن از فناوری‌نانو بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.

این گزارش با عنوان «فناوری‌نانو در قرن ۲۱» بررسی مسائل مدیریتی آن در اروپا و سایر کشورها»، ابهامات کنونی مربوط به مدیریت فناوری‌نانو در کشورهایی که توسعه و تجاری‌سازی این فناوری‌ نوظهور، سریع‌تر از مسائل مربوط به مدیریت ریسک، کنترل و مباحث اجتماعی آن توسعه می‌یابند، را بررسی می‌کند.

گزارش مذکور، برنامه‌های تدوین مقررات، پیشگامی‌های توسعه مسوولانه، کدهای و برنامه‌های داوطلبانه و پیشرفت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت فناوری‌نانو را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است.

همچنین این گزارش، برنامه‌های سازمان‌های مردم نهاد (NGO) را در زمینه تدوین مقررات علم و فناوری‌نانو برای استفاده از اصول احتیاطی و ثبت و کنترل مواد قبل از عرضه آنها به بازار را ارائه کرده است.

تلاش برای تدوین مقررات در زمینه فناوری‌نانو منجر به توسعه‌ی رویکردهای مبهم و جزیی در زمینه نظارت بر این فناوری شده است. برای رفع این معضل اتحادیه اروپا به یک سیاست و چارچوب قانونی فراگیر نیاز دارد تا از طریق آنها کاربردهای مختلف فناوری‌نانو را به طور جامع و کاملا منسجم بررسی کرده و نسبت به حفاظت زیست محیطی و سلامت رشد فزاینده نوآوری‌های این حوزه اطمینان حاصل کند.

EEB به دنبال تضمین توسعه مسوولانه و ایمن کاربردهای فناوری‌نانو در اتحادیه اروپا بوده که این مسائل باید از طریق یک چارچوب قانونی ویژه فناوری‌نانو و با توجه به جنبه‌های زیر انجام شود:

چارچوب تایید و ثبت نانومواد پیش از عرضه آنها به بازار جهت پیش‌بینی کاربردهای آتی آنها؛

مشارکت عامه مردم در نوآوری فناورانه حوزه فناوری‌نانو برای توسعه کاربردهایی که دارای بیشترین مزایای اجتماعی هستند؛

تدوین قوانین و مقررات لازم قبل از نفوذ بیشتر نانومواد به بازار.