ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری فناوری‌نانو در روسیه

کمیته اجرایی ستاد فناوری‌نانوی روسیه (RUSNANO)، مشارکت این ستاد را در ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری روسیه تایید کرد.

کمیته اجرایی ستاد فناوری‌نانوی روسیه (RUSNANO)، مشارکت این ستاد را در ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری روسیه تایید کرد. این صندوق با همکاری گروه VTB و گروه دراپر فیشر جوروستون (DFJ) ایجاد خواهد شد.

این پروژه به وسیله گروه DFJ و VTB آغاز شده است. مجموع کل اعتبار این صندوق خانوادگی در مرحله اول حدود ۱۰۰ میلیون دلار است که ۵۰ میلیون دلار آن را RUSNANO تامین خواهد کرد.

براساس برنامه فناوری‌های ابداعی ملی و در جهت توسعه و رشد اقتصاد روسیه، صندوق‌‌‌های تامین مالی جدید از نظر راهبردی بسیار حایز اهمیت هستند. منابع مالی این صندوق جدید بر توسعه نوآوری‌های حوزه فناوری‌نانو در کشور روسیه و خارج از روسیه متمرکز خواهد شد. همچنین این صندوق به دنبال جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی جهت حمایت از توسعه تسهیلات تولیدی فناوری‌نانو در روسیه است.

تخصص‌های بین‌المللی در کسب و کارها، سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها و مشارکت کشورهای خارجی در توسعه فناوری‌نانو در کشور روسیه، شرکت‌های بومی این کشور را قادر خواهد ساخت تا وارد بازارهای جهانی شوند. سرمایه‌گذاری‌های خارجی به رشد سریع شرکت‌های فناوری‌نانوی روسیه کمک کرده و باعث ارتقای زیرساخت بازار روسیه می‌شود.

RUSNANO و VTB به عنوان سرمایه‌گذاران راهبردی این صندوق جدید، شرکت‌های مورد نظر را کنترل خواهند کرد.

طرح مشارکت RUSNANO در تامین مالی طرح‌های جدید و نوپا به وسیله کمیته اجرایی ستاد در ماه ژوئن تایید شده است. دو اولویت اصلی این طرح عبارتند از:

تامین مالی ایده‌ها و طرح‌های جدید؛

تامین مالی بین‌المللی با مشارکت سرمایه‌گذاران جهانی.