حمایت های ستاد در مهر ماه ۱۳۸۸

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در مهر ماه ۱۳۸۸ در راستای حمایت‌ از فعالیت های پژوهشی در زمینه فناوری نانو، ۴۳۹ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری نمود. از این تعداد ۳۲۴ مورد را قابل قبول، ۷۰ مورد را ناقص و ۴۵ مورد را مردود اعلام کرد.

کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در مهر ماه ۱۳۸۸ در راستای حمایت‌ از فعالیت های پژوهشی در زمینه فناوری نانو، ۴۳۹ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری نمود. از این تعداد ۳۲۴ مورد را قابل قبول، ۷۰ مورد را ناقص و ۴۵ مورد را مردود اعلام کرد.

مدارک قابل قبول، به تفکیک موضوع به شرح زیر می باشند :

• ۱۵۸ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

• ۱۰۰ مورد مقاله ISI

• ۳۳ مورد پایان نامه دکتری

 • ۲۵ مورد شرکت در کنگره های خارج از کشو

• ۶ مورد مقاله علمی – پژوهشی

• ۲ مورد چاپ کتاب

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به‌عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود، چنانچه قبلاً شماره حساب شخصی خود را ارسال نکرده‌اند، برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب سیبای بانک ملی شخصی (به نام خود شخص) می‌باشند. افراد برای ارسال شماره حساب خود باید به بخش حمایت‌های تشویقی سایت ستاد مراجعه کرده و در صورتی که تاکنون در بخش آنلاین ثبت نام نکرده‌اند، اطلاعات فردی خود را وارد کنند و چنانچه ثبت نام کرده باشند با ویرایش مشخصات فردی، شماره حساب خود را وارد سیستم نمایند.

پرداخت حمایت تشویقی پایان‌نامه‌ها منوط به داشتن شماره حساب هر دو فرد (دانشجو و استاد راهنما) است.