تاکید اتحادیه اروپا بر ارزیابی ریسک نانومواد

کمیسیون اروپا به دنبال بررسی مقررات مربوط به تضمین ایمنی تمامی کاربردهای نانومواد مورد استفاده در محصولات مختلف با اثرات بالقوه ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی آنها در طول چرخه‌ی حیاتشان است.

کمیسیون اروپا به دنبال بررسی مقررات مربوط به تضمین ایمنی تمامی کاربردهای نانومواد مورد استفاده در محصولات مختلف با اثرات بالقوه ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی آنها در طول چرخه‌ی حیاتشان است.

در این راستا بسیاری از خدمات کمیسیون اروپا باید به دنبال پاسخ‌گویی به نیازهای مختلف این حوزه باشند. لذا اولین گام در این زمینه، طراحی و تدوین چارچوب سیاست‌گذاری و قانونی مشخص است.

همانند بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا، در رابطه با این موضوع نیز بین بخش‌های مختلف این اتحادیه اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که بخش محیط زیست و سلامت به شدت از اقدامات پیشگیرانه و تدوین مقررات در این حوزه حمایت می‌کند، بخش شرکت‌ها و صنعت نسبت به تدوین مقررات ویژه و سخت‌گیرانه در این زمینه تردید دارد.

اوایل بهار سال جاری میلادی پارلمان اروپا از کمیسیون اروپا درخواست کرد تا تمام مقررات مربوط به این حوزه را طی ۲ سال ( تا ماه آوریل ۲۰۱۱) بررسی کرده و اصل «هیچ داده و بازاری وجود ندارد» را برای تمامی کاربرهای نانومواد مورد استفاده در محصولات با اثرات بالقوه ایمنی، زیست‌محیطی و سلامت، اجرا کند.

پارلمان اروپا بر این باور است که فقدان مقررات ویژه فناوری‌نانو و عدم وجود داده‌ها و روش‌های مناسب برای ارزیابی ریسک‌های مربوط به نانومواد، بررسی ریسک‌های این حوزه را غیر ممکن می‌سازد.

در حال حاضر چارچوب قانونی اتحادیه اروپا اصول ریسک‌های بالقوه سلامت، ایمنی و زیست‌محیطی مربوط به فناوری‌نانو را پوشش داده و به احتمال زیاد با توسعه دانش علمی نانومواد این اصول باید تعدیل شوند.