نشان نانو در جشنواره فناوری نانو معرفی می شود

دبیر ستاد در تشریح بخش های مختلف جشنواره فناوری نانو بیان داشت، در این جشنواره نانومارک یا – نشان نانو – معرفی می‌شود.
نشان نانو، به محصولاتی اعطا می شود که اولا استفاده از فناوری نانو در آنها محرز شود و ثانیاً استفاده از این فناوری موجب ایجاد مزیتی در این محصولات نسبت به نوع غیر نانویی آن شده باشد.


دبیر ستاد در تشریح بخش های مختلف جشنواره فناوری نانو بیان داشت، در این جشنواره نانومارک یا ” نشان نانو” معرفی می‌شود.

 نشان نانو، به محصولاتی اعطا می شود که اولا استفاده از فناوری نانو در آنها محرز شود و ثانیاً استفاده از این فناوری موجب ایجاد مزیتی در این محصولات نسبت به نوع غیر نانویی آن شده باشد.

محصولاتی که مدعی استفاده از فناوری نانو هستند برای دریافت این نشان باید مدارک و مستندات خود را برای تایید این ادعا به واحد “بررسی مقیاس مواد و محصولات‌ نانو” ارائه کنند. این واحد، مستندات را در سه شاخص ذیل ارزیابی می‌کند:

  • اثبات مقیاس نانومتری؛ از طریق انجام آزمون‌هایی نظیر TEM، SEM، AFM، آنالیز اندازه ذرات و… 
  • اثبات افزایش قابل ملاحظه خواص؛ با انجام آزمون‌های مقایسه‌ای بین خواص محصول تولیدی و محصول رایج غیر نانو
  •  اثبات تکرار پذیری فرآیند؛ با ارائه روش تولید اصولی و علمی و از طریق انجام آزمون‌های فوق از بچ‌های مختلف تولید و بررسی فرآیند

درصورت تایید این سه شاخص در این مرکز، نانومارک به محصول اعطا خواهد شد.

 دکتر سرکار افزود، نشان نانو تاییدی بر ایمنی بهداشتی و زیست محیطی محصول نیست و محصولاتی که جنبه‌های بهداشتی و زیست محیطی داشته باشند، باید مجوزهای بهداشتی را از مراجع ذی ربط دریافت کنند.

 از آغاز کار واحد بررسی مقیاس مواد و محصولات نانو (سال ۱۳۸۶) تا پایان مهر ۱۳۸۸، تعداد ۳۰پرونده به‌وسیله‌ی متقاضیان به واحد بررسی ارجاع گردیده که ۱۱ مورد از آنها موفق به دریافت گواهی مقیاس شده‌اند. این شرکت‌ها در جشنواره فناوری نانو معرفی خواهند شد.