ایجاد اندیشکده نانو در وزارت صنایع

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری وزارت صنایع، در روز افتتاحیه جشنواره نانو، ضمن بازدید از غرفه‌ها، از ایجاد اندشکده نانو در وزارت صنایع خبر داد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فناوری وزارت صنایع، در روز افتتاحیه جشنواره نانو، ضمن
بازدید از غرفه‌ها، از ایجاد اندشکده نانو در وزارت صنایع خبر داد.

دکتر حاتم در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد توسعه فناوری نانو، ضمن بیان برنامه‌های
وزارت صنایع، به ایجاد اندیشکده نانو در وزارت صنایع اشاره نمود.

وی با بیان این مطلب که وزارت صنایع در سال جاری در دو حوزه توسعه و عرضه محصولات
مبتنی بر فناوری نانو و نفوذ محصولات در صنایع، فعالیت خواهد کرد، افزود: «البته
اولویت بر نفوذ محصولات نانو بوده تا بتوان ارزش ‌افزوده و تنوع محصولات مبتنی بر
فناوری نانو را تا حد بسیار زیادی افزایش داد».

دکتر حاتم در ادامه به تمرکز برنامه‌ها در زمینه تجاری ‌شدن، اشاره نمود و خاطرنشان
کرد: «این همکاری با ستاد نانو می‌تواند باعث تشکیل مجدد کمیته فناوری نانو گردد».

ایشان مشکل سرمایه و تشخیص صحت ادعای تولیدکنندگان محصولات نانو را از چالش‌های
اصلی در توسعه فناوری نانو دانست و در پایان صحبت‌هایش از رونمایی نانو نماد ابراز
خوشحالی کرد و گفت: «نانو نماد، استانداردی است که به تشخیص محصول مبتنی بر فناوری
نانو کمک شایانی می‌کند».