امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد توسعه فناوری نانو و اتاق بازرگانی تهران

تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در دومین جشنواره فناوری نانو منعقد شد.

تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن تهران در دومین جشنواره فناوری نانو منعقد شد.

این تفاهم‌نامه به منظور تولید ثروت و رفاه بیشتر، کمک به توسعه کسب و کارهای
فناور نانو، ارتقای جایگاه بخش خصوصی، ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و گسترش بازار،
رفع موانع و هدایت، سامان‌دهی و توانمندسازی بنگاه‌ها، بین اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن تهران منعقد شده است.

در این تفاهم‌نامه؛ ارائه اطلاعات کسب و کاری مورد نیاز اتاق تهران و تسهیل در
ایجاد ارتباطات لازم،‌ پشتیبانی‌های علمی، قانونی و فناوری مورد نیاز در
فعالیت‌های مرتبط، ارائه خدمات فنی و کارشناسی‌ و تسهیل دسترسی به متخصصان
داخلی و خارجی، مشارکت در صیانت از مخاطرات و رفع موانع سرمایه‌گذاری و کمک به
تحقق فرصت‌ها و طرح‌های صنعتی نانو فعالان اقتصادی معرفی شده از سوی اتاق
تهران، ارائه تسهیلات ویژه برای حضور موثر فعالان این بخش در نمایشگاه فناوری
نانو ایران و دیگر فعالیت‌های مرتبط از سوی اتاق تهران و ستاد، ترویج تخصصی
فناوری نانو برای فعالان اقتصادی کشور از سوی اتاق تهران و تامین محتوی
اطلاعاتی و دانشی مورد نیاز، کمک به ارتقای سهم بخش خصوصی از تولید و تجارت
فناوری نانو از تعهدات ستاد نانو است.

ایجاد تسهیلات ویژه برای بهره‌مندی بنگاه‌های فناور نانو از دوره‌های آموزشی
اتاق تهران، برگزاری نشست‌های دانش‌افزایی برای مدیران بنگاه‌های فناوری نانو
با هدف انتقال تجارب مدیران حرفه‌ای کسب و کارهای موفق، بهره‌مندی بنگاه‌های
فناور نانو از خدمات «دفتر خدمات مشاوره بازاریابی و اطلاع‌رسانی تجاری»، تسهیل
حضور ستاد و بنگاه‌های فناور ناو در برنامه‌های اتاق تهران مانند نشست‌های
هیئت‌های تجاری، گردهمایی‌های هیئت نمایندگان، همایش‌های اتاق و… به منظور
معرفی دستاوردها و قابلیت‌های فناوری نانو کشور از تعهدات اتاق بازرگانی تهران
است.