حمایت های ستاد در آبان ماه ۱۳۸۸ (نیمه اول)

کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در آبان ماه ۱۳۸۸ در راستای حمایت‌ از فعالیت های پژوهشی در زمینه فناوری نانو، ۱۹۴ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری نمود. از این تعداد ۱۳۱ مورد را قابل قبول، ۴۴ مورد را ناقص و ۱۹ مورد را مردود اعلام کرد.

کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در آبان ماه ۱۳۸۸ در راستای
حمایت‌ از فعالیت های پژوهشی در زمینه فناوری نانو، ۱۹۴ مورد از درخواست‌های دریافت
حمایت را داوری نمود. از این تعداد ۱۳۱ مورد را قابل قبول، ۴۴ مورد را ناقص و ۱۹
مورد را مردود اعلام کرد.

مدارک قابل قبول، به تفکیک موضوع به شرح زیر هستند:

۷۶ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

۲۶ مورد مقاله ISI

۱۶ مورد پایان نامه دکتری

۱۲ مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور

۱ مورد مأموریت فناوری

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به‌عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود،
چنانچه قبلاً شماره حساب شخصی خود را ارسال نکرده‌اند، برای دریافت حمایت خود ملزم
به ارسال شماره حساب سیبای بانک ملی شخصی (به نام خود شخص) هستند.

افراد برای ارسال شماره حساب خود باید به بخش حمایت‌های تشویقی سایت ستاد مراجعه
کرده و در صورتی که تاکنون در بخش آنلاین ثبت نام نکرده‌اند، اطلاعات فردی خود را
وارد کنند و چنانچه ثبت نام کرده باشند با ویرایش مشخصات فردی، شماره حساب خود را
وارد سیستم نمایند.

لازم به ذکر است پرداخت حمایت تشویقی پایان‌نامه‌ها منوط به داشتن شماره حساب هر دو
فرد (دانشجو و استاد راهنما) است.