رئیس جمهور نانوسکوپ ایرانی را به چاوز هدیه داد

دکتر محمود احمدی نژاد، نانوسکوپ دانشمندان ایرانی را به رئیس جمهور ونزوئلا و رئیس جمهور برزیل هدیه کرد و گفت: این یک دستگاه پیشرفته و کاملاً ساخت ایران است و در دنیا ۶ کشور آن را می‌سازند که یکی از آنها ایران است و ما آن را به نشانه دوستی تقدیم ملت و دولت ونزوئلا می‌کنیم.


دکتر محمود احمدی نژاد، نانوسکوپ دانشمندان ایرانی را به رئیس جمهور ونزوئلا و رئیس جمهور برزیل هدیه کرد و گفت: این یک دستگاه پیشرفته و کاملاً ساخت ایران است و در دنیا ۶ کشور آن را می‌سازند که یکی از آنها ایران است و ما آن را به نشانه دوستی تقدیم ملت و دولت ونزوئلا می‌کنیم.

رئیس جمهور در در گفتگویی تلویزیونی در این باره گفت: یک نانوسکوپ ایرانی را به رئیس جمهور برزیل و یک نانوسکوپ دیگر را به رئیس جمهور ونزوئلا دادم و آقای چاوز گفت این بمب ایرانی است، این همان بمبی است که می‌گویند ایران می‌خواهد بسازد.

ایشان در توضیح کارآیی این دستگاه گفت: اگر یک میلیمتر را بر عدد هزار تقسیم کنیم یعنی یک هزارم میلیمتر را میکروسکوپ می‌تواند تشخیص دهد، اما اگر یک هزارم میلیمتر (میکرون) را بر عدد هزار تقسیم کنیم عددی به دست می‌آید که فقط نانوسکوپ قادر به تشخیص آن است.

 احمدی نژاد افزود: نانوسکوپ دستگاه الکترونیکی بسیار پیشرفته‌ای است که هم اکنون پنجاه نانوسکوپ را خودمان در داخل کشور تولید کرده‌ایم و در حال فروش آن هستیم.

رئیس جمهور گفت: کشورهای مختلف مشتاق خرید نانوسکوپ ایرانی هستند زیرا این دستگاه، دستگاهی بسیار پیشرفته است و در عین حال جنس ایرانی ارزان‌تراز پنج کشور دیگر تولیدکننده این دستگاه است.