راهبرد ۴ ساله انگلیس در فناوری‌نانو

کمیته راهبرد فناوری‌ انگلیس (TSB) به تازگی برنامه ۴ ساله‌ای را برای فناوری‌های نانومقیاس آغاز کرده است.

کمیته راهبرد فناوری‌ انگلیس (TSB) به تازگی برنامه ۴ ساله‌ای را برای فناوری‌های
نانومقیاس آغاز کرده است.

اهداف این راهبرد عبارتند از:

• ارتقای توسعه انتقال دانش و همکاری در حوزه نوظهور فناوری‌های نانومقیاس بین
دانشگاه و صنعت؛

• تشویق همکاری با کمیته‌های تحقیقاتی؛

• تلاش برای ارتقای تجاری‌سازی مسوولانه کاربردهای مختلف فناوری‌نانو؛

• توسعه بیشتر رویکردهای مناسب برای همکاری با کشورهای اروپایی در راستای منافع
انگلیس؛ و

• تلاش برای توسعه و تدوین راهبرد مشترک دولت انگلیس در زمینه فناوری‌نانو.

کمیته راهبرد فناوری انگلیس امیدوار است تا بتواند حوزه‌های اولویت‌دار مورد تمرکز
را با مشارکت کسب و کارهای مختلف بررسی کند.

حمایت از تحقیقات پایه، ایجاد شرکت‌های زایشی بیشتر، حمایت مالی از شرکت‌های نوپای
فناوری‌محور، بررسی مسائل مربوط به فرایند و تولید، تجاری‌سازی محصولات و خدمات
مبتنی بر فناوری‌نانو، حذف مقررات غیر ضروری برای توسعه شرکت‌های نوپا، حمایت از
انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت از جمله اولویت‌های راهبرد فناوری‌نانوی انگلیس
محسوب می‌شود.