توسعه کاربردهای فناوری‌نانو در حوزه پزشکی

دانشمندان رشته‌های مختلف دانشگاه جنا (Jena) برای بهره‌برداری از نانوحامل‌ها برای استفاده در زمینه زیست‌پزشکی، شبکه جدیدی با عنوان NanoConSens ایجاد کردند.

دانشمندان رشته‌های مختلف دانشگاه جنا (Jena) برای بهره‌برداری از نانوحامل‌ها
برای استفاده در زمینه زیست‌پزشکی، شبکه جدیدی با عنوان NanoConSens ایجاد
کردند.

بودجه۲۵/۱ میلیون یورویی این همکاری تحقیقاتی سه ساله، توسط دولت ایالتی
Thuringia و در چارچوب پیشگامی ProExzellenz تامین خواهد شد.

هدف توسعه و بهینه‌سازی نانوحامل‌‌های مختلفی است که بتوانند عامل‌های فعال را
به اندازه مناسب، در زمان مناسب و در مکان مناسب وارد بدن انسان کنند. با چنین
قابلیتی، داروه‌ها می‌توانند بدون اینکه اثرات جانبی خاصی داشته باشند، به محل‌های
مورد نظر در بدن بیمار منتقل شوند.

چنین عناصر متفاوتی نیازمند ادوات انتقالی هستند که به انواع خاصی از مولکول‌ها
به طور سفارشی منتقل شوند. در قالب این همکاری جدید، ترکیبی از مفاهیم جدید
برای ساختن پلیمرهای ستاره شکل، استفاده از پلیمرهای کاتیونیک، تغییر اندازه
نانوحامل‌ها و بهره‌برداری از روش‌های پیشرفته سنتز، استفاده خواهند شد.

همچنین از نانوحامل‌های تعدیل شده می‌توان به عنوان حسگر برای بررسی وضعیت سلول‌های
زنده – برای مثال تعیین درجه حرارت، ارزش PH و… استفاده کرد.

در چارچوب این پروژه، ۸ طرح تحقیقاتی از رشته‌های مختلفی مانند شیمی، داروسازی،
پزشکی، زیست‌شناسی در دانشگاه جنا و موسسه تحقیقاتی Hans-Knöll-Institute تامین
مالی خواهند شد.