ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو خاتمه یافت

ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو، عصر روز جمعه ۲۷ آذر ماه در انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی به پایان رسید.

ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو، عصر روز جمعه ۲۷ آذر ماه در انستیتو تحقیقات
تغذیه‌ای و صنایع غذایی به پایان رسید.

در مراسم اختتامیه، دکتر خسروی، ضمن تشکر از حضور دانشجویان، پذیرای بسیاری از
انتقادات و پیشنهادات شرکت‌کنندگان در مورد نحوه برگزاری همایش شد.

در ادامه، با حضور دکتر سید مهدی رضایت و دکتر خسروی با اهدای ۳ سکه تمام بهار
آزادی به سه پوستر برگزیده و سه نیم‌سکه تمام بهار آزادی به پوستر‌های چهارم تا
ششم، از پوستر‌های برگزیده تجلیل به عمل آمد.

در پایان، دکتر پیروی (رئیس مرکز مهندسی بافت ایران) با بیان این مطلب که نانو
یک نگرش است اگر چه ممکن است در آینده به صورت یک رشته در آید، افزود: «در
حقیقت با کپی‌برداری از کار خداوند و عالم طبیعی، پا به دنیای نانو می‌گذاریم و
به این وسیله به عظمت او پی می‌بریم. بنابراین امیدواریم جوانان برومند ما با
در دست گرفتن پایه‌های این فناوری، کشور را برای پیشرفت هر چه بیشتر در فناوری
نانو هدایت کنند».