بررسی اثرات سلامت نانوذرات

اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه HINAMOX که از ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط موسسه CIC biomaGUNE آغاز شده است، به دنبال بررسی اثرات سلامت نانوذرات است.

نانوذرات مانند نانوذرات زینک، سریم، تیتانیم و آهن دارای کاربردهای عملی بسیار
زیادی بوده و در حال حاضر در محصولات تجاری مختلفی مانند لوسیون‌های ضدآفتاب،
رنگ‌ها، تراشه‌های الکترونیک و … استفاده می‌شوند.

این ذرات بسیار ریز از یون‌های فلزی که تمرکز آنها بر ارگانیزم‌های زنده نسبتا
کم است، تولید می‌شوند. اضافه‌ کردن نانوذراتی که می‌توانند تا سطح ارگانیزم
نفوذ کنند، می‌تواند تمرکز این یون‌ها را افزایش دهد. در حال حاضر چگونگی تاثیر
این نانوذرات بر فرایندهای ‌شیمیایی زیستی هم در سطح سلولی و هم در سطح
ارگانیزم نامشخص است.

اتحادیه اروپا در چارچوب پروژه HINAMOX که از ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط
موسسه CIC biomaGUNE آغاز شده است، به دنبال بررسی اثرات سلامت این نانوذرات
است. پیش‌بینی می‌شود که این پروژه تا پایان سال ۲۰۱۲ به اتمام برسد. یکی از
اهداف اصلی مرکز باسک، نزدیک‌تر کردن تحقیقات علمی پایه به نیازهای عینی توسعه
صنعتی و فناورانه منطقه باسک است.

همچنین در چارچوب این پروژه، جنبه‌های اجتماعی توسعه فناورانه نیز به طور دقیق
بررسی می‌شود. کسب دانش و اطلاعات راجع به اثرات نانوذرات و نانومواد بر سلامت،
یکی از گام‌های اصلی است که بر بازاریابی و استفاده گسترده از محصولات مبتنی بر
فناوری‌نانو مقدم است.

همکاران پروژه تعدادی از موسسات دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی از کشورهای مختلف
اروپایی و کشورهای چین و مکزیک هستند.

لازم به ذکر است که بودجه ۳/۲ میلیون یورویی این پروژه از طریق «طرح اثرات زیست‌محیطی،
سلامت و ایمنی» اتحادیه اروپا تامین می‌شود.