برنامه GK12 بنیاد ملی علوم آمریکا در زمینه فناوری‌نانو

دانشگاه Clarkson به تازگی میزبان دانش‌آموزان دوره دبیرستان از مدرسه Colton-Pierrepont برای آموزش کاربردهای مختلف فناوری‌نانو بوده است.

دانشگاه Clarkson به تازگی میزبان دانش‌آموزان دوره دبیرستان از مدرسه Colton-Pierrepont برای آموزش کاربردهای مختلف فناوری‌نانو بوده است. ۱۸ دانش‌آموز سال سوم دبیرستان در قالب یک دوره آموزشی ویژه، ویژگی‌های نانوذرات میکروسکوپی را در چارچوب برنامه بورسیه GK12 مطالعه کردند.

بنیاد ملی علوم آمریکا از این دوره کوتاه مدت ۶ هفته‌ای دانشگاه با عنوان «فرصت‌های بزرگ فناوری‌نانو کدامند؟» حمایت کرده است. در این دوره آموزشی چند تن از اساتید این دانشگاه کابردهای این فناوری نوظهور را برای دانش‌آموزان تشریح نمودند.

دانش‌آموزان دبیرستان شرکت کننده در این دوره، اثرات نانوذرات تیتانیوم را بر فرایند رشد باکتری‌ها بررسی کرده و این ذرات را از طریق میکروسکوپ پیمایشگر الکترونی (SEM) مشاهده نمودند.

همچنین آنها استفاده از نانوذرات را برای حذف آرسنیک از آبهای زیرزمینی و استفاده از آنها برای شیمی درمانی در تومورهای سرطانی بررسی کردند.

برنامه بورسیه GK12 از طریق بنیاد ملی علوم آمریکا تامین مالی می‌شود. از سال ۲۰۰۰ میلادی در قالب این برنامه، بیش از ۶ هزار دانش‌آموز دوره دبیرستان در زمینه کاربردهای مختلف فناوری‌نانو آموزش دیده‌اند.