همکاری هند و کره در زمینه فناوری‌نانو

کنسرسیوم علم و فناوری‌نانو (NSTC) در کشور هند به تازگی با شرکت کره‌ای Midas Systems، تفاهم‌نامه همکاری در زمینه فناوری‌نانو برای عرضه تجهیزات نانوساخت در کشور هند، امضا کرده‌اند.

کنسرسیوم علم و فناوری‌نانو (NSTC) در کشور هند به تازگی با شرکت کره‌ای Midas Systems، تفاهم‌نامه همکاری در زمینه فناوری‌نانو برای عرضه تجهیزات نانوساخت در کشور هند، امضا کرده‌اند.

در چارچوب این همکاری، کشور هند به دنبال توسعه توانمندی‌های خود در عرضه‌ی تجهیزات مصرف نهایی برای صنایع مختلف این کشور است. کشور هند تلاش می‌کند تا سال ۲۰۲۰ در زمینه فناوری‌نانو در دنیا پیشگام باشد.

NSTC از نقش‌آفرینان اصلی کشور هند در حوزه فناوری‌نانو است. این موسسه به عنوان پایگاه فناوری‌نانو در هند، به دنبال تسهیل همکاری بین دانشگاه، شرکت‌ها و نهاد‌های مختلف هندی با همتایان خارجی است. همچنین این سازمان از طریق برنامه‌های آموزش از راه دور و آموزش‌های مشترک، به دنبال ارتقای سطح آگاهی شهروندان هندی در زمینه فناوری‌نانو است.

دانشگاه‌های مختلف هند فناوری‌نانو را به عنوان یکی از دروس اصلی رشته‌های مختلف، در برنامه‌های آموزشی خود می‌گنجانند. دانشگاه‌هایی چون دانشگاه فنی UP، دانشگاه فنی MP، دانشگاه فنی پنجاب و … از جمله دانشگاه‌های پیشگام هند در زمینه آموزش فناوری‌نانو در این کشور محسوب می‌شوند.