میزان آشنایی دانش‌آموزان تهرانی با فناوری نانو

در مهرماه ۸۸ در پژوهشی با هدف سنجش میزان آگاهی و شناخت دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی با فناوری نانو، مشخص شد که میزان آشنایی دانش آموزان با فناوری نانو و کاربردهای آن رشد قابل توجهی داشته است. این مطالعه موارد مختلفی از جمله: میزان آشنایی با مفهوم فناوری نانو، آشنایی با ستاد توسعه فناوری نانو، آشنایی با کاربردهای فناوری نانو، آشنایی با مفاهیم پتنت و پارک‌های فناوری، نقش علم در توسعه فناوری، آشنایی با باشگاه نانو را دربر داشته است.

در مهرماه ۸۸ در پژوهشی با هدف سنجش میزان آگاهی و شناخت دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی با فناوری نانو، مشخص شد که میزان آشنایی دانش آموزان با فناوری نانو و کاربردهای آن رشد قابل توجهی داشته است.

در این مطالعه، ۴۱۵ نفر از دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی از ۶۷ مدرسه در مناطق ۱۹‌گانه‌ی آموزش و پرورش شهر تهران مورد سؤال قرار گرفته‏اند. با توجه به نظرسنجی مشابهی که در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۳ انجام شده است، می‌توان با یک مطالعه‌ی تطبیقی، میزان آگاهی افراد از فناوری نانو را با سال ۱۳۸۳ سنجید.

 طبق این مطالعه، میزان آشنایی دانش‌آموزان با مفهوم نانو از ۱/۲۴ درصد در سال ۸۳ به بیش از ۷۳/۷۲ درصد در سال ۸۸ رسیده است.

 ۶/۳۶ درصد پاسخگویان از تأسیس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اطلاع داشتند که نسبت به سال ۸۳ (۹/۸ درصد) بیش از ۴ برابر شده است. تعداد افرادی که از وابستگی ستاد به دولت اطلاع داشته‌اند نیز رشد محسوسی داشته است. در تحقیق سال ۸۸، ۱/۱۵ درصد از پاسخگویان توانسته‌اند به درستی به گزینه‌ی ریاست جمهوری اشاره کنند در حالی که در سال ۸۳ این رقم ۲/۳ درصد بود.

تعداد کسانی که با اهداف ستاد ویژه ستاد توسعه فناوری نانو آشنا هستند نیز حدود ۲۶ درصد نسبت به سال ۸۳ افزایش پیدا کرده است.

 در سؤالی از پاسخگویان پرسیده‌ شده است که از نظر آنها فناوری نانو در چه حوزه‌هایی کاربرد دارد. ۵/۲۷ درصد آنان انرژی، ۴/۱۸ درصد پزشکی و دارو، ۷/۱۵ درصد محیط زیست و مابقی، حوزه‌های دیگر را انتخاب کرده‌اند. اما در سال ۸۳ بیشتر افراد حوزه‌ی پزشکی و دارویی را به عنوان زمینه‌ی کاربرد فناوری نانو می‌دانستند. این امر را می‌توان ناشی از این دانست که محصولات فناوری نانو که طی چند سال اخیر وارد بازار شده‌اند عمدتاً در حوزه‌های غیرپزشکی بوده است.

میزان آشنایی حدودی دانش آموزان با مفاهیمی همچون پارک‌های علم و فناوری و پتنت نیز همچنان بسیار پایین است.

در سؤالی، از فعالیت‌های باشگاه دانش‌آموزی نانو سؤال شده است که از مجموع ۲۴ نفری که به این سؤال پاسخ داده‌اند ۲۰ نفر از آنها به نوعی به «آموزش و آشنایی دانش‌آموزان با فناوری نانو» اشاره کرده‏اند. اما هیچ کدام از پاسخ‌گویان آدرس دقیق سایت اینترنتی باشگاه (www.nanoclub.ir) را نمی‌دانستند.

در مورد رتبه‌ی جهانی ایران در تولید علم در حوزه نانو، فقط ۳/۱۱ درصد پاسخ صحیحی داده‌اند و ایران را جزء ۱۵ کشور برتر دانسته‌اند.

پرسشنامه‌ی این مطالعه شامل ۲۳ سؤال بوده است که موارد مختلفی از جمله: میزان آشنایی با مفهوم فناوری نانو، آشنایی با «ستاد توسعه فناوری نانو»، آشنایی با کاربردهای فناوری نانو، آشنایی با مفاهیم پتنت و پارک‌های فناوری، نقش علم در توسعه فناوری، آشنایی با «باشگاه نانو» را دربر داشته است. 

متن کامل گزارش این نظرسنجی را در اینجا مشاهده نمایید.