تشکیل انجمن فناوری‌نانو برای منابع طبیعی و امنیت انرژی

سیاست‌مداران و کارشناسان ارشد صنایع دفاع و فناوری‌های پاک ایالات متحده آمریکا، به تازگی انجمن فناوری‌نانو برای منابع طبیعی و امنیت انرژی (NANRES) را تشکیل داده‌اند.

سیاست‌مداران و کارشناسان ارشد صنایع دفاع و فناوری‌های
پاک ایالات متحده آمریکا، به تازگی انجمن فناوری‌نانو برای منابع طبیعی و
امنیت انرژی (NANRES) را تشکیل داده‌اند. NANRES یک سازمان تجاری است که به
دنبال تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی کاربردهای ویژه فناوری‌نانو در محیط زیست
و انرژی است.

مسائلی مانند: ارتباط بین امنیت ملی، انرژی و محیط زیست، اثرات تغییرات جوی
و محدودیت دسترسی به منابع طبیعی و مسائل ناشی از وابستگی فزاینده به نفت و
سوخت‌های فسیلی، باعث توجه بیشتر به توسعه فناوری‌‌های نوین در حوزه‌های
مختلف شده است.

فناوری‌نانو با حجم بازار ۱/۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۵، در بخش‌های صنعتی
مختلف، از طریق توسعه فناوری‌های دانش‌محور و ابداعی جدید کاربردهای
گسترده‌ای دارد. در حالی که فناوری‌نانو در بلند مدت صنایع مختلف را تحت
تاثیر قرار خواهد داد، در بخش انرژی هنوز در مراحل اولیه توسعه خود قرار
دارد.

NANRES ملاحظات زیست‌محیطی و امنیت ملی مربوط به چشم‌انداز انرژی فعلی ما
را شناسایی می‌کند. این انجمن به دنبال تجاری‌سازی کاربردهای فناوری‌نانوای
است که راه و حل‌های ابداعی انرژی برای بازار داخلی آمریکا ارائه می‌کنند.
همچنین این انجمن به دنبال بررسی ویژه نیازهای انرژی آمریکا در حوزه‌های
دفاعی است.

با برآورد مشارکت بیش از ۲۰۰ سازمان در این انجمن، انتظار می‌رود که انجمن
مذکور تبدیل به یکی از پیشگامان جهانی برای توسعه کاربردهای مختلف
فناوری‌نانو در حوزه انرژی‌های پاک و محیط زیست گردد.