گزارش حمایت از نشریات تخصصی فعال در زمینۀ فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از ابتدای دی‌ماه ۱۳۸۶ از نشریات تخصصی که مطالب مرتبط با فناوری نانو را منتشر می‌کنند، حمایت تشویقی به‌عمل می‌آورد. در این طرح با توجه به ارزش مطلب منتشر شده، تعداد مشترک صنعتی و سابقۀ انتشار، مبالغی به نشریات پرداخت می‌شود.

 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از ابتدای دی‌ماه ۱۳۸۶ از نشریات تخصصی که
مطالب مرتبط با فناوری نانو را منتشر می‌کنند، حمایت تشویقی به‌عمل می‌آورد. در
این طرح با توجه به ارزش مطلب منتشر شده، تعداد مشترک صنعتی و سابقۀ انتشار،
مبالغی به نشریات پرداخت می‌شود.
تاکنون ۳۱ نشریه در این طرح شرکت داشته اند که اسامی آنها به شرح زیر است:
• اعجاز خاک
• بزرگراه فناوری
• بسپار
• پوشش های سطحی
• پیک شورا
• تکتا
• جنگ صنعت
• جهان گستر
• دامدار
• دانش غذا و کشاورزی
• دانشمند
• دنیای انفورماتیک
• دنیای کشت و صنعت
• راه و ساختمان
• زئونوزها
• زیتون
• سبزینه
• ستصا
• صنعت کهن
• علوم و فناوری رنگ
• علوم وصنایع شیمیایی گام پارت
• عمران آب
• فرآوری و غذا
• کارآفرینان
• کشاورزی و صنعت
• گل آذین
• مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی
• ندای محیا
• نساجی امروز
• نفت پارس
• هفت روز کشاورزان
در مدت دو سال اجرای این طرح، ۲۸۵۰ صفحه مطلب مرتبط با فناوری نانو در ۳۱ نشریه
به چاپ رسیده و ۸۲۷ میلیون ریال به عنوان حمایت تشویقی به این نشریات پرداخت
شده است.
آمار حمایت‌ها در جدول زیر آمده است:
 

سال دوره نشریات شرکت کننده در طرح شماره‌های حمایت شده تعداد مطالب حمایت شده تعداد صفحه مبلغ حمایت (ریال)
اول دی ۸۶ تا آذر ۸۷ ۱۲ ۳۶ ۹۵ ۲۷۵ ۶۷,۳۹۶,۰۰۰
دوم دی ۸۷ تا آذر ۸۸ ۲۶ ۱۴۳ ۷۹۹ ۲۵۷۶ ۷۵۹,۶۶۰,۰۰۰
جمع   ۳۸ ۱۷۹ ۸۹۴ ۲۸۵۰ ۸۲۷,۰۵۶,۰۰۰

همچنین مطابق ارزیابی صورت گرفته تنوع مطالب چاپ شده در این نشریات به شرح زیر
است:

دوره اول (دی ۸۶ تا آذر ۸۷):

نوع مطلب تعداد مطلب تعداد صفحه مبلغ حمایت شده (ریال) متوسط پرداختی به هر صفحه (ریال)
خبر ۷۸ ۴۱ ۴,۹۳۲,۰۰۰ ۱۲۰,۲۹۳
مقاله علمی ۱۵ ۶۴ ۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
مقاله ۱۹ ۷۹ ۲۳,۴۸۰,۰۰۰ ۲۹۷,۲۱۵
گزارش ۳۱ ۷۷ ۱۹,۹۸۴,۰۰۰ ۲۵۹,۵۳۲
گزارش کاربردی ۶ ۱۳ ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۳۲۹,۲۳۱
جمع ۱۴۹ ۲۷۴ ۶۷,۳۹۶,۰۰۰ ۲۴۵,۹۷۱

دوره دوم (دی ۸۷ تا آذر ۸۸):

دوره دوم تعداد مطلب تعداد صفحه مبلغ حمایت شده (ریال) متوسط پرداختی به هر صفحه (ریال)
خبر ۱,۰۱۵ ۶۰۳ ۱۱۲,۸۲۰,۰۰۰ ۱۸۷۰۰۰
مقاله علمی ۳۵ ۱۲۸ ۳۲,۸۴۰,۰۰۰ ۲۵۷۰۰۰
مقاله ۳۰۹ ۸۸۸ ۲۷۸,۵۲۰,۰۰۰ ۳۱۴۰۰۰
گزارش ۱۹۸ ۶۳۲ ۲۱۳,۰۶۰,۰۰۰ ۳۳۷۰۰۰
گزارش کاربردی ۱۰۷ ۳۲۵ ۱۲۲,۴۲۰,۰۰۰ ۳۷۷۰۰۰
جمع ۱,۶۶۴ ۲,۵۷۶ ۷۵۹,۶۶۰,۰۰۰ ۲۹۵۰۰۰

کارگروه ترویج ستاد فناوری نانو، در تاریخ ۲۴ آذرماه در نشستی با مدیرمسئولان
این نشریات، طرح حمایتی ستاد را مورد بحث و بررسی قرار داد. عمده نکاتی که
مسئولان نشریات بر آن تأکید داشتند به این شرح است:
• تخصص‌گرایی مطلب به نحوی که هر نشریه مطالب مرتبط با حوزه تخصصی خود را چاپ
کند.
• حوزه‌های اولویت‌دار مشخص شود و نشریات تمرکز بیشتری بر این حوزه‌ها داشته
باشند.
• اطلاع‌رسانی حوزه‌های کاربردی بیشتر شود.
• اطلاع‌رسانی در زمینه‌ مباحث ایمنی و استاندارد تقویت شود.
• منابع موثق تامین خبر از سوی ستاد به نشریات معرفی شود.
• مباحث کلی و غیر کاربردی، جای خود را به محتواهای مصداقی بدهد.
• از پتانسیل‌های نشریات تخصصی در سایر برنامه‌های ستاد هم استفاده شود.
• تبادل اطلاعات بین نشریات تقویت شود.