الزامات اخلاقی فناوری‌نانو

فناوری‌نانو علوم جدید را متحول می‌کند. با این وجود عامه مردم با الزامات اخلاقی این فناوری نوظهور آشنایی کمی دارند. در این راستا به تازگی کتابی منتشر شده است که فلسفه پیرامون این مباحث موقت نسبتا مهم را بررسی کرده است.

فناوری‌نانو علوم جدید را متحول می‌کند. با این وجود عامه مردم با الزامات اخلاقی
این فناوری نوظهور آشنایی کمی دارند. در این راستا به تازگی کتابی منتشر شده است که
فلسفه پیرامون این مباحث موقت نسبتا مهم را بررسی کرده است.

در حال حاضر دولت‌های کشورهای مختلف دنیا سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینه تحقیق و
توسعه فناوری‌نانو انجام می‌دهند، اما با این وجود عامه مردم از الزامات اخلاقی این
فناوری نوظهور مطلع نیستند. در واقع ابعاد سیاستی، اجتماعی و اخلاقی فناوری‌نانو
کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دستگاه‌های کنترل و نظارت بسیار کوچک شده‌اند، به طوری که دیگر نمی‌توان آنها را با
چشم غیر مسلح مشاهده کرد. این امر منجر به افزایش نگرانی‌های مردم نسبت به شکسته
شدن حریم خصوصی‌شان می‌شود.

کاربردهای نظامی، پزشکی و سو‌ء استفاده‌ از فناوری‌نانو از دیگر ملاحظات مربوط به
توسعه این فناوری نوظهوراست.

این کتاب جدید به روشی آموزنده و قابل فهم بررسی می‌کند که فناوری‌نانو به چه روشی
زندگی افراد معمولی را در سال‌های آتی تحت تاثیر قرار می‌دهد و چرا در حال
حاضرانعکاس مسائل اخلاقی فناوری‌نانو ضروری است.

این کتاب به قیمت ۸۲/۱۳ دلار از طریق نشانی www.amazon.com قابل خریداری است.