تفاهم نامه همکاری بین ستاد نانو و سازمان استاندارد امضاء شد

به منظور همکاری‌های علمی، فنی و پژوهشی در زمینه تدوین استانداردهای مورد نیاز در فناوری نانو تفاهم نامه‌ای بین رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ امضاء شد.


به منظور همکاری‌های علمی، فنی و پژوهشی در زمینه تدوین استانداردهای مورد نیاز در فناوری نانو تفاهم نامه‌ای بین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ امضاء شد.

موضوعات این تفاهم نامه که به امضای آقای مهندس برزگری رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و آقای دکتر سعید سرکار دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو رسید، شامل موارد زیر است:

• مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی در حوزه فناوری نانو

• انجام طرح‌های مشترک تحقیقاتی، مطالعاتی و ظرفیت‌سازی منابع انسانی برای استانداردهای فناوری نانو

• شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت تشکل‌های خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه فناوری نانو

• برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مورد نیاز به درخواست طرفین

• همکاری در زمینه نظارت بر اجرای استانداردهای ملی در حوزه فناوری نانو

• همکاری در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز برای تدوین و اعمال استانداردهای فناوری نانو

در جلسه‌ای که برای امضای تفاهم نامه برگزار شد چند موضوع اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع اول تأسیس و راه‌اندازی مرکز نانومترولوژی به‌وسیله‌ی ستاد بود که قرار شد بعد از راه‌اندازی، این مجموعه به عنوان مرکز مرجع و مورد تأیید سازمان استاندارد برای بررسی استانداردهای نانو باشد.

موضوع بعدی که مورد موافقت قرار گرفت اعطای نشان نانونماد از طرف ستاد و با همکاری سازمان استاندارد به نانومواد و نانومحصولات تولید داخل بود.

موضوع دیگر، برگزاری اجلاس دوره‌ای کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری با حضور حدود ۳۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۱ در ایران بود که قرار است ستاد فناوری نانو با همکاری سازمان استاندارد برگزار‌کننده این اجلاس باشند.

متن این تفاهم نامه را از اینجا دریافت کنید. ()