همکاری چین و روسیه در زمینه فناوری‌نانو

هیات اجرایی ستاد فناوری‌نانوی روسیه (RUSNANO)، مشارکت این ستاد را در پروژه‌ای که هدف آن تولید باتری‌های لیتیم یون بسیار پیشرفته است، تایید کرده است.

هیات اجرایی ستاد فناورینانوی روسیه (RUSNANO)، مشارکت این ستاد را در پروژهای که هدف آن تولید باتریهای لیتیم یون بسیار پیشرفته است، تایید کرده است. هدف از تولید این باتریهای جدید، کسب بازار روبه رشد این باتریها در زمینههای انرژی، مخابرات، حمل و نقل و سایر حوزههای صنعتی است.

در چارچوب این پروژه، با همکاری شرکت چینی توندر اسکای (Thunder Sky) که سرمایهگذار مشترک این پروژه است، در منطقه نوووسیبرسک، شرکتی با ۴ خط تولید تاسیس خواهد شد.

توندر اسکای تنها شرکت در دنیا است که در تولید انبوه باتریهای ذخیره قابل شارژ برای کسب و کارهای کوچک و الکترونیکی، فعالیت میکند.

فناوری ثبت شده این شرکت تضمین میکند که هزینه و قیمت باتریهای تولیدی آن نسبت به رقبای موجود در بازار کمتر باشد. تولیدات این شرکت توسط برخی از بزرگترین خودورسازان اروپا مانند بنز، فیات و سیتروئن و شرکتهایی چون نوکیا آزمایش شده است.

شرکت روسی که در چارچوب این پروژه تاسیس خواهد شد، باتریهایی را برای انواع خودروههای الکتریکی شامل موتورسیکلتها و اتوبوسهای با موتورهای الکتریکی تولید خواهد کرد.

شرکت جدید تولیدات خود را در سال ۲۰۱۱ آغاز خواهد کرد. RUSNANO در قالب سهام میزان ۲۴/۲ میلیارد روبل در این پروژه سرمایهگذاری خواهد کرد و ۵/۵ میلیارد روبل نیز در قالب وام به آن اختصاص خواهد داد. شرکت چینی نیز مبلغ ۲۴/۲ میلیون روبل در قالب آورده نقدی، فناوری و مالکیت معنوی در این پروژه سرمایهگذاری خواهد کرد.

بودجه مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ۸۸/۱۳ میلیارد روبل است که پیشبینی میشود میزان فروش آن تا سال ۲۰۱۵ به ۱/۱۷ میلیارد روبل افزایش یابد. با افتتاح این شرکت ۵۰۰ شغل جدید در این منطقه ایجاد خواهد شد.