پیشگامی هلند در زمینه ایمنی نانومواد

اصل پیشگیری، از سیاست‌های اصلی دولت هلند در زمینه ایمنی فناوری‌نانو بوده و کارفرمایان مسوول مطلع کردن کارکنان از این مسائل هستند.

وزیر کار و امور اجتماعی هلند، در چارچوب گزارشی، پارلمان این کشور را از توسعه‌های اخیر در زمینه ایمنی محیط کاری نانومواد در این کشور مطلع نمود.

اصل پیشگیری، از سیاست‌های اصلی دولت این کشور در زمینه ایمنی فناوری‌نانو بوده و کارفرمایان مسوول مطلع کردن کارکنان از این مسائل هستند. این سیاست شامل سه فعالیت اصلی زیر است:

توسعه‌ تجهیزات و دانش جدید؛

تبادل اطلاعات؛ و

جلوگیری از انتشار نانوذرات در محیط کاری.

در توسعه دانش جدید، دولت این کشور از مرکز فناوری‌نانوی RIVM\’s KIR-Nano خواسته است تا به شرکت‌های مختلف در زمینه امکان‌پذیری ارزش‌های مرجع در زمینه نانومواد، تا ژوئن سال ۲۰۱۰ میلادی مشاوره ارائه کند.

در چارچوب این پیشگامی جدید، پرسنل و کارفرمایان برای تبادل اطلاعات در زمینه نانوذرات در محیط کاری دو پروژه را توسعه خواهند داد که این دو پروژه نشان دهنده مسوولیت این دو گروه برای مدیریت ریسک نانومواد در محیط کاری است.

برخی از وظایف این پیشگامی عبارتند از:

طراحی برگه‌های اطلاعات ایمنی؛

توسعه اصول ایمنی در محیط کار؛

توسعه دانش بازرسان؛ و

تدوین اصول تبادل اطلاعات.

همچنین برای جلوگیری از انتشار نانوذرات در محیط کاری در چارچوب برنامه REACH اتحادیه اروپا، راهبردهای مناسب توسعه می‌یابند.

بر اساس زمان‌بندی انجام شده در پارلمان این کشور، وزیر امور اقتصادی، پیشرفت‌های برنامه کاری فناوری‌نانو را در ربع اول سال ۲۰۱۰ گزارش خواهد داد و وزیر محیط زیست نیز ایمنی نانو و توسعه‌های بین‌المللی را در نیمه اول سال ۲۰۱۰ گزارش خواهد داد.