آمار حمایت از ثبت اختراعات فناوری نانو

تا بهمن ماه ۱۳۸۸، بیش از ۶۰ درخواست ثبت اختراع فناوری نانو به ستاد نانو ارائه شده است که ۱۷ مورد آن به وکلای پتنت واگذار شده است. هشت مورد از این درخواستها در اداره ثبت اختراعات آمریکا (USPTO) فایل شده است، که چهار پتنت آن در مرحله پابلیش قرار دارد.


ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای توسعه فرهنگ ثبت اختراع در کشور و تجاری سازی دستاوردهای محققان، اقدام به حمایت از ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو در ادارات معتبر ثبت اختراع نظیر USPTO,EPO,PCT و … می نماید.

برهمین اساس تا بهمن ماه ۱۳۸۸، بیش از ۶۰ درخواست ثبت اختراع به واحد مالکیت فکری ستاد نانو ارائه شده است که ستاد، ۱۷ مورد آن را برای ثبت به وکلای پتنت واگذار کرده است. هشت مورد از این درخواستها در اداره ثبت اختراعات آمریکا (USPTO) فایل شده است، که چهار پتنت آن در مرحله پابلیش قرار دارد.

شایان ذکر است که ستاد ویژه توسعه فناوری ۸۰ درصد هزینه ثبت پتنت در ادارات معتبر خارج از کشور را تا سقف ۱۲ میلیون تومان پرداخت می کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به بخش مالکیت فکری سایت نانو مراجعه نمائید.