سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری در زمینه علوم کوانتوم

موسسه استاندارد و فناوری ایالات متحده آمریکا (NIST) مبلغ ۱۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون دلار به دانشگاه مریلند اختصاص داده است تا با کمک آن آزمایشگاه علوم کوانتوم پیشرفته تاسیس کند.


موسسه استاندارد و فناوری ایالات متحده آمریکا (NIST) مبلغ ۱۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون دلار به دانشگاه مریلند اختصاص داده است تا با کمک آن آزمایشگاه علوم کوانتوم پیشرفته تاسیس کند.

این کمک مالی بخشی از مجموعه برنامه‌های ملی ۱۲۳ میلیون دلاری قانون سرمایه‌گذاری مجدد و احیای اقتصادی ایالات متحده آمریکا، برای حمایت از ساخت تسهیلات تحقیقاتی علمی جدید در ۱۱ دانشگاه و یک سازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی است.

آزمایشگاه علوم کوانتوم پیشرفته مریلند، به منظور رفع اثرات ناشی از ارتعاشات جزئی زمین و تغییرات دمایی، در زیر زمین و با کنترلهای زیست محیطی بسیار دقیق، ساخته خواهد شد.

تحقیقات پیشرو در زمینه علوم کوانتوم نیازمند مشخصات دقیق است. این آزمایشگاه جدید به محققان این امکان را فراهم خواهد کرد تا میزان درک بنیادی از علوم کوانتوم و الزامات اساسی آن برای مجموعه‌ای از فناوری‌ها را بهبود بخشند.

نقاط قوت این دانشگاه در زمینه فیزیک، کوانتوم و اُپتیک ملکولی و اتمی نقش بسزایی در جذب این میزان اعتبار برای ساخت این آزمایشگاه را داشته است. یکی از استفاده کنندگان اصلی این تسهیلات جدید، موسسه کوانتوم مشترک (JQI) است.

این آزمایشگا‌ه پیشرفته باعث ارتقا و پیشگامی علوم کوانتوم JQI خواهد شد. محققان این آزمایشگاه در سه حوزه زیر فعالیت خواهند کرد:

• فیزیک نوری، ملکولی و اتمی؛

• فیزیک مواد؛ و

• علوم اطلاعات کوانتوم.